Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikontrolör Mihkel Oviir vastas Riigikogu liikmete Jüri Ratase, Lauri Laasi, Viktor Vassiljevi, Valeri Korbi, Kalev Kallo, Kadri Simsoni, Inara Luigase ja Mihhail Stalnuhhini 11. aprillil esitatud arupärimisele omavalitsuste tulude vähendamise hüvitamise kohta (nr 2).
 
Oviir meenutas Riigikohtu 2010. aasta märtsi otsust, mis heitis riigile ette, et omavalitsuste ülesanded ei ole jaotatud riiklikeks ja omavalitsuslikeks. Kohtuotsuses on öeldud, et riigil puudub selline rahastamissüsteem, mis eristab riiklike ülesannete kulud, et katta need riigieelarvest. Lisaks peab uus rahandussüsteem tagama, et valdadel ja linnadel oleks omavalitsuslike ülesannete täitmiseks piisav tulubaas. Oviiri meelest peituks lahendus selles, et Eesti inimestele pakutakse ühesuguse kättesaadavuse ja kvaliteediga teenuseid kõikjal, vähemalt teatud miinimumstandardi järgi.
 
Riigikontrolör märkis, et kuigi formaalselt on riik asunud üksikuid riiklikke ülesandeid eristama ja käesoleva aasta riigieelarveski on mõned sellised, ei ole riigikontrolli ega omavalitsuste jaoks tegemist selge ja arusaadava protsessiga, mille täpsemad detailid, põhimõtted ja etapid ning tähtajad oleksid teada. Kuidas lõppeesmärk kavatsetakse saavutada, on veel üsna ebamäärane, leidis Oviir. Ta on seisukohal, et nii omavalitsusi kui ka avalikkust tuleks oluliselt enam kaasata arutelusse selle üle, milliseid ülesandeid peaksid omavalitsused täitma.
 
Riigikontroll on 5 aasta jooksul auditeerinud valdavat osa tegevusvaldkondadest, milles omavalitsustele on seadusega pandud kohustusi. Samuti on riigikontrolli audiitorid valdavas osas valdades ja linnades kohal käinud. Oviir nentis, et kahjuks ei ole leitud ühtegi hästi korraldatud ja toimivat tegevusvaldkonda, kus omavalitsuste vead ja puudused oleksid tühised või formaalsed. „Paljud omavalitsused seadusi lihtsalt ei täida. Selleks, et seadust täita, on eelkõige vaja, et seadus või muu regulatsioon oleks täidetav,“ leidis riigikontrolör.
 
Oviir rõhutas, et Riigikohtu otsuste tegelik täitmine tähendaks omavalitsustele selgeid suhteid riigiga ja võimalust lõpetada demagoogiline vaidlus tulubaasiprotsendi kümnendike üle. See võimaldaks, arvestades täiendavate ülesannete loendit, ka sisuliselt läbi rääkida omavalitsuste rahastamise piisavuse üle. „Kahjuks ei ole ka kohalikud omavalitsused ise suutnud koostada teenuste kaupa kvaliteedistandardeid rahastamisvajadusega ega täiendavaid analüüse, mille üle valitsusega läbi rääkida,“ toonitas Oviir. Küllalt on valitsuse kohta kuulda kriitikat, mis aga jääb üldisele tasemele – koostöö on jäänud nadiks, ütles riigikontrolör. Ta leidis, et linnadele ja valdadele pandud riiklikke ülesandeid ei ole võimalik omavalitsuslikest ülesannetest eristada, kui ei analüüsita kõiki õigusaktides omavalitsustele pandud ülesandeid.
                       
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Aadu Musta, Tarmo Tamme, Lauri Laasi, Peeter Võsa, Valeri Korbi, Deniss Boroditši ja Rainer Vakra 21. aprillil esitatud arupärimisele elektrienergia hinnaperspektiivide kohta (nr 4).
 
Vabas mikrofonis võttis sõna Mihhail Stalnuhhin.
                       
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside