Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikontrolör Mihkel Oviir vastas Riigikogu liikmete Kadri Simsoni, Tarmo Tamme, Aivar Riisalu, Yana Toomi, Viktor Vassiljevi, Valeri Korbi ja Kalev Kallo 30. aprillil esitatud arupärimisele maagaasiseaduse direktiiviga vastavusse viimise kohta (nr 161). 

Riigikontrolör tõi välja maagaasiseaduse muutmise põhjuse, mis tulenes valitsuse tegevusprogrammist, kus on määratud ka maagaasi siseturu direktiivi täitmise viis. Oviiri sõnul analüüsis Riigikontroll dokumendiga seotud materjale, samuti kohtuti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, konkurentsiameti ja AS-i Elering esindajatega. Oviir viitas, et 6. juunil kiitis Riigikogu maagaasiseaduse muutmise heaks. Oviir märkis, et Riigikontrolli kirjas toodud märkusi ja ettepanekuid on arutatud eraldi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ning ka majanduskomisjonis. Riigikontrolli tähelepanekutest johtuvalt on eelnõu mitmes osas täiendatud. Ministeerium selgitas, et loobuti gaasivõrkude sundvõõrandamise nõudest, mis on nüüd asendatud sunnirahaga, mida ettevõte peab maksma, kuni ta võrgud maha on müünud. Oviir rõhutas, et Riigikontroll ei ole kunagi öelnud, kas Eesti Gaasilt peaks võrgud ära võtma või ei peaks. „See ei ole Riigikontrolli asi öelda. Meie asi on öelda, kui valitsus või Riigikogu üht- või teistpidi otsustab, siis peab ta teadma, mis on selle otsuse tagajärjed gaasiga varustamiskindlusele, energiajulgeolekule ja gaasi hinnale,“ toonitas Oviir. 

Riigikontrolör märkis, et varustuskindlus ja energiajulgeolek suurenevad vaid siis, kui gaasivõrkude eraldamisele järgnevad või sellega kaasnevad mitmed teised tegevused, näiteks veeldatud maagaasi terminali rajamine Eestisse või Soome või gaasiühenduse rajamine Soomega. Oma kirjas on Riigikontroll rõhutanud, et veeldatud maagaasi terminali ja Soomega ühenduse rajamise võimalusi peaks Riigikogu ja valitsus analüüsima ning lahendama koos, selgitas Oviir. 

Peaminister Andrus Ansip vastas kolmele arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Yana Toomi, Lauri Laasi, Valeri Korbi, Eldar Efendijevi, Olga Sõtniku, Priit Toobali, Marika Tuus-Lauli, Viktor Vassiljevi ja Mihhail Stalnuhhini 19. aprillil esitatud arupärimine „Kaitsepolitsei aastaraamatu 2011“ kohta (nr 159);                                    

Riigikogu liikmete Inara Luigase, Lembit Kaljuvee, Kalle Laaneti, Deniss Boroditši ja Rainer Vakra 2. mail esitatud arupärimine piirikaubanduse kohta (nr 165); 

Riigikogu liikmete Valeri Korbi, Kadri Simsoni, Aivar Riisalu, Heimar Lengi, Mihhail Stalnuhhini, Vladimir Velmani, Lauri Laasi, Enn Eesmaa, Eldar Efendijevi, Tarmo Tamme, Jüri Ratase, Kalev Kallo, Priit Toobali, Aadu Musta, Viktor Vassiljevi, Yana Toomi ja Ester Tuiksoo 17. mail esitatud arupärimine Nord Streami gaasitoru tuleviku kohta (nr 170).                                  

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas Riigikogu liikmete Priit Toobali, Lauri Laasi, Peeter Võsa, Viktor Vassiljevi, Enn Eesmaa, Mihhail Stalnuhhini, Yana Toomi ja Ester Tuiksoo 9. mail esitatud arupärimisele PRIA toetusrahade kasutamise kohta (nr 168).                                  

Vabas mikrofonis võtsid sõna Kalle Laanet ja Heimar Lenk. 

Istungi stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside