Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikontrolör Mihkel Oviir vastas Riigikogu liikmete Urve Palo, Rannar Vassiljevi, Sven Mikseri, Helmen Küti, Jaak Alliku, Eiki Nestori, Neeme Suure, Andres Anvelti, Lembit Kaljuvee, Deniss Boroditši, Inara Luigase, Kalle Laaneti, Rainer Vakra, Kalvi Kõva, Rein Randveri, Kajar Lemberi ja Jaan Õunapuu 15. oktoobril esitatud arupärimisele AS Eesti Energia uute põlevkivienergiaplokkide kohta (nr 201). 

Arupärijad soovisid teada riigikontrolöri hinnangut põlevkivienergiaplokkide rajamiseks korraldatud riigihanke seadusega vastavuse kohta. 

Oviiri selgituste kohaselt vastasid riigikontrolli hinnangul mõlemad pakkujad küll pakkujate kvalifitseerimise tingimustele, kuid nende esitatud pakkumused hanketingimustele ei vastanud. Eduka pakkumuse väljaselgitamisel rikuti riigihangete seadust tõenäoliselt kahel juhul. Oviiri sõnul ei vastanud esiteks ainukene vastavaks tunnistatud Alstomi pakkumine päris igas aspektis hanke tingimustele. Mittevastavus seisnes eelkõige selles, et Alstom soovis oma pakkumuses hankedokumentides lubatud erinevaid makse- ja trahvitingimusi. Teiseks, võitjaga asuti läbi rääkima, et muuta neid hanketingimusi, mis ei olnud läbiräägitavad ja mida poleks tohtinud muuta. Asjaosalised on põhjendanud oma toimimist sellega, et elektrijaama esimese ploki ehitamiseks laekus vaid üks tõsiselt võetud pakkumus. 

Oviir märkis, et hoolimata pakkumuse nõuetele mittevastavusest asuti ettevõttega Alstom läbirääkimistesse ja sõlmiti ka leping. Seejuures nähtub Eesti Energia nõukogu koosoleku protokollist, et nõukogu mõistis, et hankemenetluses tehtud otsused on seadusega vastuolus. 

Oviir märkis, et selle loo õigusliku hinnangu kuriteo koosseisu suhtes jätaks ta pädevate õiguskaitseasutuste hinnata, kes võtavad hoiaku lähtuvalt infost, mis nendel ühel või teisel ajahetkel on. Oviir selgitas, et järelevalvet teostab riigihangete korralduse üle rahandusministeerium, kes ei pidanud konkreetse kaasuse põhjal vajalikuks järelevalvemenetlust algatada. Prokuratuuri saadetud avaldus karistusseadustiku rikkumise kohta edastati kapole, kes ei leidnud, et mõne ametiisiku käitumisel oleksid ilmnenud kuriteotunnused, märkis Oviir.             

Peaminister Andrus Ansip vastas Riigikogu liikmete Sven Mikseri, Marianne Mikko, Indrek Saare, Jevgeni Ossinovski, Neeme Suure, Urve Palo, Heljo Pikhofi, Jaan Õunapuu, Helmen Küti, Mart Meri, Karel Rüütli, Kalvi Kõva, Rannar Vassiljevi, Kalev Kotkase, Eiki Nestori, Rein Randveri ja Jaak Alliku 8. novembril esitatud arupärimisele Vabariigi Valitsuse tegevuse kohta meeste ja naiste palgalõhe vähendamiseks (nr 207). 

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo vastas viiele arupärimisele. Need olid: 

Riigikogu liikmete Yana Toomi, Eldar Efendijevi, Vladimir Velmani, Valeri Korbi ja Mihhail Stalnuhhini 17. oktoobril esitatud arupärimine hilise keelekümbluse kohta (nr 204);             

Riigikogu liikmete Mailis Repsi, Ester Tuiksoo, Yana Toomi, Viktor Vassiljevi, Aadu Musta, Priit Toobali, Eldar Efendijevi, Peeter Võsa, Lauri Laasi, Vladimir Velmani, Valeri Korbi, Mihhail Stalnuhhini ja Kadri Simsoni 14. novembril esitatud arupärimine pedagoogide ametijärkude kaotamise kohta (nr 221);           

Riigikogu liikmete Jüri Ratase, Tarmo Tamme, Eldar Efendijevi, Enn Eesmaa, Peeter Võsa, Vladimir Velmani, Valeri Korbi, Mihhail Stalnuhhini, Mailis Repsi, Yana Toomi, Viktor Vassiljevi, Aadu Musta, Priit Toobali ja Kadri Simsoni 14. novembril esitatud arupärimine õpetajate palgatõusu kohta (nr 222);           

Riigikogu liikmete Aadu Musta, Ester Tuiksoo, Viktor Vassiljevi, Tarmo Tamme, Eldar Efendijevi, Peeter Võsa, Vladimir Velmani, Mihhail Stalnuhhini, Aivar Riisalu, Valeri Korbi, Karel Rüütli, Rein Randveri, Jaan Õunapuu, Kalvi Kõva, Indrek Saare ja Inara Luigase 14. novembril esitatud arupärimine Eesti Maaülikooli loomaarstiõppe tuleviku kohta (nr 223);             

Riigikogu liikmete Mailis Repsi, Ester Tuiksoo, Yana Toomi, Viktor Vassiljevi, Aadu Musta, Eldar Efendijevi, Enn Eesmaa, Peeter Võsa, Vladimir Velmani, Valeri Korbi ja Mihhail Stalnuhhini 15. novembril esitatud arupärimine haridusliku erivajadusega laste õppimisvõimaluste kohta (nr 242). 

Töönädala päevakorrast arvati juhtivkomisjonide ettepanekul välja valitsuse algatatud planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE) teine lugemine, valitsuse algatatud looduskaitseseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (289 SE) esimene lugemine, valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE) esimene lugemine ja õiguskantsleri ettepaneku nr 21 arutelu kodakondsuse taotlemise tingimuste kohaldamine isiku suhtes, kelle õiguslik staatus jäi alla 15 aastasena määratlemata. 

Eesti Keskerakonna fraktsioon võttis algatajana menetlusest tagasi käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (297 SE).           

Istung lõppes kell 20.51. 

Istungi stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside