Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 83 poolthäälega vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse (217 OE). Otsuse kohaselt nimetati riigieelarve kontrolli erikomisjoni liikmeks Tarmo Tamm ja asendusliikmeks Olga Sõtnik ning arvatakse komisjoni koosseisust välja asendusliige Lembit Kaljuvee. Erapooletuks jäi 6 Riigikogu liiget.

Riigikogu võttis 88 poolthäälega vastu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamise otsuse muutmise otsuse (238 OE). Otsuse kohaselt nimetati korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni liikmeks Peeter Laurson ja asendusliikmeks Andres Jalak. Muudatuse tingis Andrus Saare lahkumisest Riigikogust. Erapooletuks jäi1 Riigikogu liige.

Eesti Arengufondi juhatuse esimees Tõnis Arro andis Riigikogule ülevaate Eesti Arengufondi tegevusest 2011. ja 2012. aastal ning Arengufondi uuest strateegiast. Arro sõnul on seadusest tulenevalt Arengufondi missiooniks kaasa aidata Eesti majanduse arengule, sh kõrge lisandväärtusega töökohtade tekkele, innovaatiliste ettevõtete tekkele, positiivsetele muutustele ja ettevõtlikkuse kasvule ühiskonnas. Sellest tulenevalt tegutsetakse peamiselt kahes tegevusvaldkonnas – need on seire- ja kasvuprogrammid ning investeerimistegevus. Investeeritakse eesmärgiga elavdada turgu ja ületada turutõrget. Turu elavdamise ja arendamise meetmetena tegutsevad Arengufondi kaasosalusel algatatud Eesti Riskikapitali Assotsiatsioon (Est VCA) ja Finance Estonia. Arro peatus ka investeerimise põhimõtetel ning tõi näiteid Arengufondi abiga edu saavutanud ettevõtetest. Ettevõtlusalaste algatuste soodustamiseks tuleks Arro arvates käivitada kasvuprogramm “Ettevõtlik Eesti“, mille kolm põhilist komponenti oleksid ettevõtlikkuse tiigrihüpe, äritreenerite programm ja ettevõtlikkust laiemalt haarav seire- ja teavitustegevus. Selle eesmärk peaks olema julgustada tegutsema inimesi, kes Eestis vähegi ettevõtluse vastu huvi tunnevad.  

Sõnavõttudega esinesid Riigikogu liikmed Tõnis Palts, Jaan Õunapuu, Aivar Riisalu ja Kaja Kallas.

Loe lisa istungi stenogrammist:

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside