Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahanduskomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse algatatud otsuse “Euroopa Komisjoni ja Küprose Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine” eelnõu (419 OE) esimene lugemine. Nimetatud memorandumi kavand näeb ette kuni 10 miljardi euro suuruse finantsabi andmise Küprosele, millest Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) kanda jääb 9 miljardit ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) kanda 1 miljard eurot. Selle toel ja finantssektori restruktureerimisel peaks riigi võlakoormus 2020. aastaks langema jätkusuutlikule tasemele ehk 102-104%-ni SKTst ning kodumaise pangandussektori maht kahanema Euroopa Liidu keskmisele tasemele, mis on ca 3,5 kordne SKT. Vastastikuse mõistmise memorandumi Küprose programmi põhitingimused otsustatakse ESMi juhatajate nõukogus 24. aprillil. Tulenevalt ESMi asutamislepingu ratifitseerimise seadusest on selleks vajalik Riigikogu otsus. Eelnõu teine lugemine ja lõpphääletus on kavandatud neljapäevale 18. aprillile.

Kultuurikomisjoni ettepanekul lükati esimesel lugemisel tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 21 muutmise seaduse eelnõu (369 SE). Tagasilükkamise ettepaneku poolt hääletas 49 ja vastu 30 Riigikogu liiget, seega langes eelnõu menetlusest välja.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside