Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu tänasel istungil läbis teise lugemise eelnõu, mille eesmärk on alandada turvateenistuse töötajate vanuse alampiiri aasta võrra, et turvategevuse valdkonnas saaks tööle asuda 18-aastaselt.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikme Raimond Kaljulaidi algatatud turvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (629 SE) järgi saaks turva- või valvetöötajana töötada ka 18-aastane isik. Kehtiva seaduse järgi peab turvatöötaja olema vähemalt 19-aastane. Seletuskirjas märgitakse, et turvaettevõtete kasvu piiravaks teguriks on tööjõupuudus, mida valve- või turvatöötajana tegutsemise vanuse alampiir suurendab.

Läbirääkimistel võtsid sõna Tarmo Kruusimäe Isamaa fraktsioonist, Raimond Kaljulaid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel ning Kalle Grünthal ja Peeter Ernits Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist.

Esimese lugemise läbis kolm eelnõu

Valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (754 SE) näeb ette, et riik saab maksta hüvitist ajateenijate eluasemelaenu intresside kulude katmiseks. Kuna eluasemelaenu puhul ei saa ajateenija võtta täielikku maksepuhkust, hüvitatakse talle ajateenistuse jooksul eluasemelaenu intressid. Samuti hakatakse eelnõu järgi maksma toetust enne ajateenistusse asumist omandatud B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse eest, kuna see võimaldab anda baasoskuste väljaõpet lühema aja jooksul. Ühekordse toetuse suurus on 1000 eurot.

Eelnõu kohaselt lihtsustatakse tegevväelaste individuaalvarustuse soetamise kompenseerimist. Luuakse kord, mille järgi hakkavad tegevväelased teatud rõivaelemente soetama kindlate e-poodide kaudu ja neile hakatakse selle eest igal aastal kompensatsiooni maksma. Ühtlasi täiendatakse tulumaksuseadust sättega, mille kohaselt ei maksustata riidevarustuse soetamise kompensatsiooni tulumaksuga.

Peale selle ajakohastatakse sõjahaudade kaitset puudutavat regulatsiooni ja tuuakse sõjahaudasid puudutav otsustamistasand ministri tasandilt madalamale, et seaduse rakendamine oleks paindlikum ja operatiivsem. Muinsuskaitseseaduse muudatusega lisatakse seadusesse sõjahaudade topeltkaitse lõpetamise säte.

Läbirääkimistel võttis Reformierakonna fraktsiooni nimel sõna Mati Raidma.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (724 SE) näeb ette kehtestada lesepension, mis määrataks eelnõu järgi isikule, kes on vanaduspensionieas, ning kelle abikaasa, kellega isik on abielus olnud vähemalt kümme aastat, on vanaduspensioni ajaks surnud. Lesepension määratakse eelnõu järgi eluks ajaks ning võrdub surnud abikaasa arvutatud pensioniga. Lesepensioni ei määrata, kui see on isiku enda pensionist väiksem. Lesepensioni taotlemise korra ja esitatavate dokumentide loetelu kehtestab eelnõu järgi valdkonna eest vastutav minister määrusega.

Läbirääkimistel võttis sõna Aivar Kokk Isamaa fraktsioonist.

Riigikogu liikmete Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa, Priit Sibula, Heiki Hepneri, Andres Metsoja, Helir-Valdor Seederi, Helle-Moonika Helme, Riho Breiveli, Peeter Ernitsa, Paul Puustusmaa, Jaak Valge, Kalle Grünthali, Uno Kaskpeiti, Leo Kunnase, Kersti Sarapuu, Anastassia Kovalenko-Kõlvarti, Jaanus Karilaidi, Taavi Aasa, Maria Jufereva-Skuratovski, Alar Lanemani, Tarmo Tamme, Jaak Aabi, Helmen Küti, Mihhail Korbi, Aivar Koka, Hele Everausi, Tarmo Kruusimäe ja Üllar Saaremäe algatatud käibemaksuseaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (757 SE).

Eelnõuga soovitakse täiendada käibemaksuseadust uue viieprotsendilise vähendatud käibemaksumääraga. Eelnõu järgi on valdkonna eest vastutaval ministril võimalik kehtestada määrusega nimekiri vähktõve ja muude pahaloomuliste kasvajate raviks mõeldud ravimitest, mis maksustatakse viieprotsendilise käibemaksumääraga. Samuti soovitakse eelnõuga anda Eesti Haigekassale õigus hüvitada mittetulundusühingutele, sihtasutusetele või usulisetele ühendustele annetuste eest ostetud vähktõve ja muude pahaloomuliste kasvajate raviks mõeldud ravimi ostmisel tasutud käibemaksusuurune summa.

Läbirääkimistel võttis sõna Maria Jufereva-Skuratovski Keskerakonna fraktsioonist.

Istungi stenogramm

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside