Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Valitsuse algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (315 SE) tehakse muudatused täitemenetluse lõpetamise regulatsioonis ja sellega seonduvalt ka teistes seadustes, et lihtsustada ja täpsustada täitemenetluse lõpetamist tsiviilnõudes.

Eelnõule lisatud muudatustega muudetakse muu hulgas ka tuleohutuse seadust, et võimaldada erinevaid tuleohutusega seotud koostöövorme ehitusprojektide kvaliteedi tõstmiseks.

2011. aasta aprillis jõustus tsiviilseadustiku üldosa seaduse muudatus, mis nägi ette, et jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude ning muude täitedokumentidest tulenevate nõuete aegumistähtaeg on 10 aastat varasema 30 aasta asemel.

Kehtiva seaduse kohaselt tuleb tsiviilnõuetes aegumise tõttu täitemenetluse lõpetamiseks võlgnikul esitada maakohtule hagi sundtäitmise lubamatuks tunnistamiseks, kuna täitemenetluse seadustik (TMS) ei võimalda kohtutäituril lõpetada täitemenetlust tsiviilnõudes aegumise kohaldamisega.

Selliste hagiavalduste massilisel esitamisel kasvab oluliselt kohtute töökoormus, mis toob kaasa menetlusaja olulise pikenemise teistes kohtumenetlustes. Selleks, et koormust vähendada, on välja pakutud erinevad meetmed.

Eelnõuga (315 SE) tekib kohtutäituril võimalus tsiviilnõudes täitemenetlus täitmise aegumise korral lõpetada. Võlgnikul tekib võimalus pöörduda kohtutäituri poole ja taotleda menetluse lõpetamist. Seejärel viib kohtutäitur läbi vastavad protseduurid; küsib sissenõudja käest, et kas sissenõudja on sellega nõus ja sissenõudja nõusolekul täitemenetlus lõpetatakse.

Riigikogu liikmete arupärimisele vaktsineerimise kohta (nr 48) vastasid tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning arupärimisele hariduse kvaliteedi kohta koroonakriisi tingimustes (nr 49) vastas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Tänase istungi algul mälestas Riigikogu leinaseisakuga meie hulgast lahkunud Riigikogu liiget Johannes Kerti.

Ametivande andis Riigikogu liige Tiiu Aro.

Vabas mikrofonis võttis sõna Kalle Grünthal.

Istungi stenogramm:

Fotod: (autor Erik Peinar).

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus 
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]

 

 

Tagasiside