Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu tänasel istungil läbis teise lugemise eelnõu, millega soovitakse luua paremad eeldused tsiviilressursside kasutamiseks iseseisva kaitsevõime tagamisel ja liitlaste vastuvõtmisel ning uuendatakse terviklikult riigikaitseliste sundkoormiste regulatsiooni.

Valitsuse algatatud riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (417 SE) muudetakse asja sundkasutuse ja sundvõõrandamise määramine selgemaks ja vastav volitus antakse kaitseressursside ametile (KRA) ja kaitseväele või valitsuse volitatud täidesaatva riigivõimu asutusele.

Praegune riigikaitseliste sundkoormiste seadus tunnistatakse kehtetuks ja koormistega seonduv sätestatakse riigikaitseseaduses.

Teise lugemise käigus tehti eelnõusse ka muudatusi. Muu hulgas täiendati loetelu, millal saab valitsus määrata riigieelarve ja väljamaksete tingimused riigi täiendavate rahaliste vahendite kasutamiseks. Loetellu lisati kõrgendatud kaitsevalmiduse, erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra kõrvale mobilisatsioon ja demobilisatsioon.

Muudeti ka jõustumistähtaega – vastuvõtmise korral jõustub seadus 1. märtsil.

Istungi stenogramm

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside