Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus teise lugemise läbinud eelnõu täiendab raudteeseadust lisaks kehtiva seaduse teksti ja struktuuri muutmisele ka direktiividest tulenevate sätete ja siseriiklike nõuete täpsustamisega.

Valitsuse algatatud raudteeseaduse eelnõu (201 SE) seletuskirja kohaselt on kehtivat raudteeseadust alates selle vastuvõtmisest 2003. aastal muudetud enam kui 30 korda, mis on teinud seaduse teksti raskesti loetavaks ning seetõttu on mõistlik välja anda uus seaduse terviktekst.

Eelnõu näeb ette vähendada riigilõivumäära, kui raudteeliiklusregistri toiminguteks esitatakse taotlus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) e-teenuse infosüsteemi kaudu. Samas lisatakse seadusesse ka täiendavaid lõivusid näiteks raudteeveeremi tehnohoolde ja remondi ning raudteeveeremi ehituse tegevusloa muutmise taotluste läbivaatamise eest.

Raudteerajatiste ehitus- ja kasutusõigusega seotu üheselt mõistetavaks muutmiseks muudetakse eelnõuga ehitusseadustikku ning täpsustatakse nõudeid raudteerajatistele. Samuti määratakse raudteerajatiste projekteerimistingimuste väljastamise pädevaks asutuseks TTJA.

Eelnõuga ülevõetavate ELi direktiivide puhul on tegemist neljanda raudteepaketi tehnilise samba õigusaktidega, mille eesmärk on viia lõpule Euroopa ühtse raudteeturu loomine. Nimetatud paketi eesmärk on elavdada raudteesektorit ja teha see konkurentsivõimelisemaks võrreldes teiste transpordisektoritega. Tehnilise samba rakendamisega loodetakse suurendada konkurentsi raudteesektoris vähendades kulusid ja halduskoormust ettevõtetele, kes soovivad tegutseda mitmes Euroopa Liidu riigis. Selleks saab edaspidi taotleda lubasid ELi Raudteeameti kaudu.

Riigikogu ei toetanud otsuse eelnõu

Riigikogu ei toetanud Reformierakonna algatatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele moodustada ekspertidest COVID-19 analüüsikomisjon“ eelnõu (220 OE), millega sooviti teha ettepanek moodustada komisjon, mis hakanuks analüüsima kevadel 2020 Eestit tabanud viiruse COVID-19 epideemiaga võitlemist.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 41 Riigikogu liiget, vastuhääli oli 25. Otsuse vastuvõtmiseks oli vaja vähemalt 51 saadiku toetust.

Läbirääkimistel võttis sõna Indrek Saar (SDE).

Istungi stenogramm

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside