Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kolmapäevasel istungil läbis teise lugemise valitsuse algatatud kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE). Eelnõuga pikendatakse toetusstreigist etteteatamise tähtaega kolmelt tööpäevalt viieni, muudetakse riikliku lepitaja ametisse valimise protsessi ning reguleeritakse riikliku lepitaja asendamine tema ajutise puudumise ajal asetäitja-nõuniku poolt.

Eelnõu kohaselt pikendatakse toetusstreigist etteteatamise tähtaega kolmest tööpäevast viie tööpäevani. Riigikohtu 5. juulil 2015. aastal jõustunud otsuse kohaselt on kollektiivse töötüli lahendamise seaduses ette nähtud kolmepäevane toetusstreigist etteteatamise tähtaeg põhiseadusega vastuolus, kuivõrd nii lühike etteteatamise tähtaeg piirab ebamõistlikult ettevõtlusvabadust.

Eelnõuga muudetakse riikliku lepitaja valimise ja ametisse nimetamise protsessi. Tööandjate ja ametiühingute keskliidud peavad sarnaselt kehtivale korrale kokku leppima riikliku lepitaja kandidaadis. Uue nõudena nähakse ette, et kokkulepe peab olema saavutatud hiljemalt kolm kuud enne ametis oleva riikliku lepitaja ametiaja lõppemist. Juhul, kui keskliidud ei saavuta tähtaegselt kokkulepet, korraldab sotsiaalministeerium riikliku lepitaja kandidaadi leidmiseks avaliku konkursi. Kui ka avalik konkurss luhtub, esitab riikliku lepitaja kandidaadi valitsusele valdkonna eest vastutav minister. Seoses reguleerimata olukorraga, kus riiklik lepitaja ei saa ajutiselt oma tööülesandeid täita, luuakse lepitusmenetluse läbiviimiseks riikliku lepitaja asetäitja – nõuniku institutsioon. Otstarbekuse põhjusel kaotatakse paikkondliku lepitaja instituut.

Seadusesse lisatakse veel riiklikule lepitajale esitatavad nõuded, samuti riikliku lepitaja ametiaja lõppemise ning riikliku lepitaja kantseleid puudutavad sätted. Eelnõuga täpsustatakse ka riikliku lepitaja ameti mõistet. Riikliku lepitaja ametiaega pikendatakse kolmelt aastalt viiele aastale.

Eelnõu ettekandja, sotsiaalkomisjoni liikme Vilja Savisaar-Toomasti sõnul tegi sotsiaalkomisjon esimese ja teise lugemise vahel eelnõule ühe muudatuse, mille kohaselt sõlmitakse riikliku lepitaja asetäitja-nõunikuga tähtajatu tööleping tähtajalise asemel. See sobitub paremini töölepingu seaduse süsteemi, kus üldjuhul sõlmitakse tähtajatuid töölepinguid.

Tänasest asusid ametivande andmisega Riigikogu liikmeteks asendusliikmed Marianne Mikko ja Kalev Kotkas.

Istungi stenogramm 

Fotod istungilt 

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside