Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus täna arutusel olnud raske puudega laste vanemate õppelaenu kustutamise eelnõu näeb ette riigipoolse õppelaenu kustutamise raske puudega laste vanematele alates järgmise aasta jaanuarist. Kehtiva korra järgi on õppelaenu võtnud inimesel õigus taotleda riigipoolset õppelaenu kustutamist töövõime kaotamisel või tema lapsel sügava puude tuvastamisel.

Valitsuse algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning töövõimetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE) kohaselt tuleb õppelaenu riigipoolseks kustutamiseks esitada taotlus edaspidi sotsiaalkindlustusametile. Praegu esindavad õppelaenude kustutamisel riiki Rahandusministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Eelnõu algataja esindaja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ütles, et seadusemuudatus tähendaks tänavu riigile täiendavat kulu 633 047 eurot. Järgnevate aastate kuluks on arvestatud 129 634 eurot aastas.

Juhtivkomisjoni nimel sõna võtnud sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt selgitas, et  eelnõu järgi on võimalik õppelaen kustutada vaid siis, kui lapsevanem on võtnud laenu enne lapse raske puude tuvastamist.

Läbirääkimistel võtsid sõna ja esitasid oma seisukohad fraktsioonide esindajad Monika Haukanõmm, Jürgen Ligi ja Tiina Kangro.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lükati Riigikogus esimesel lugemisel 47 poolthäälega tagasi Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud maksukorralduse seaduse § 4¹ muutmise seaduse eelnõu (391 SE). Tagasilükkamise vastu hääletas 37 Riigikogu liiget. Seega langes eelnõu menetlusest välja. Seadusemuudatusega oleks maksuseaduse või selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele üldjuhul jäänud vähemalt kuus kuud. Eelnõu nägi ette, et üksnes erandlikel ja põhjendatud juhtudel on seadusandjal võimalik vastu võtta maksuseaduseid ja nende muudatusi lühema jõustumise tähtajaga. Nendeks juhtudeks on eelkõige kiiret lahendamist vajavate maksupettustega tegelemine ning märgatavalt muutunud majandus-, finantsstabiilsus-, keskkonna- või julgeolekuolukorrale reageerimine või nendega seonduvate riskide ennetamine. Eelnõu käsitlemisel oli elav arutelu maksupoliitika küsimustes.

Istungi stenogramm 

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Eva Vahur
631 6592, 53300619
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside