Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sügisistungjärgu esimese töönädala teisipäeval ei saanud täiskogus esimesel lugemisel piisavalt poolthääli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (428 OE), millega sooviti teha valitsusele ettepanek muuta „Eesti hooldusravivõrgu arengukava 2004 – 2015“ eesmärgiga luua abivajajate tegelikest vajadustest lähtuv ühtne hooldusravi korraldus. Otsuse poolt hääletas 40 Riigikogu liiget, vastu oli seitse, erapooletuid viis. Vajalik oli täiskogu häälteenamus.

Riigikogu õiguskomisjoni ettepanekul läbis täiskogus esimese lugemise valitsuse algatatud pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE), millega tehtavad muudatused jagunevad neljaks. Esimesed on seotud pärimisregistri pidamist puudutava regulatsiooni muutmisega, teised notari tasude kehtestamisega ametitoimingutele, mille tegemise eest kehtiv notari tasu seadus tasu ette ei näe, kolmandatega täpsustatakse pärimisseadust üldiselt ja neljas muudatus on seotud notari kaudu majandusaasta aruannete esitamisega. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 16. september.

Õiguskomisjoni ettepanekul läbis esimese lugemise valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (441 SE), mille muudatuste tegemine on vajalik Euroopa Liidu õigusakti siseriiklikusse õigusesse ülevõtmiseks. Eelnõu eesmärgiks on näha kriminaalmenetluses ette täiendavad õigused suulisele ja kirjalikule tõlkele kahtlustatava ja süüdistatava suhtes ning isiku suhtes, kes on allutatud Euroopa vahistamismääruse täitmisele. Eelnõu tulemusena laiendatakse eelpool nimetatud isikute õigusi ning nähakse neile ette laiemad võimalused kasutada kriminaalmenetluses tõlgi abi. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 16. september.

Esimesel lugemisel hääletati põhiseaduskomisjoni ettepanekul täiskogu menetlusest välja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (433 SE), millega sooviti luua Riigikogu soolise võrdõiguslikkuse erikomisjon. Põhiseaduskomisjoni ettepanekut eelnõu tagasi lükata toetas 45 Riigikogu liiget, vastu oli 23, erapooletuid ei olnud.

Istungi stenogramm

Riigikogu pressiteenistus
10. september 2013

Tagasiside