Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu tänasel istungil läbis esimese lugemise eelnõu, mis näeb ette tagada kodulähedane tasuta lasteaiakoht kõigile lastele üle Eesti.

Eelnõu seletuskirja järgi tahetakse eelnõuga vähendada lapsevanemate majanduslikku koormust, mis on seotud eelkooliealiste laste haridus-, hoiu- ja ülalpidamiskuludega. Eelnõuga kaotatakse lapsevanemate jaoks kohustus tasuda lasteaia kohatasu. Samuti on eelnõu eesmärk näidata, et riik väärtustab pere ning peab demograafia küsimusi oluliseks.

Eelnõu algatajate nimel võttis sõna Enn Meri, kes tutvustas eelnõu sisu ja eesmärke. Ta tõi välja, et kõigil lastel peab olema võimalik käia tasuta kodulähedases lasteaias.

Kultuurikomisjoni liige Heljo Pikhof andis ülevaate istungil arutatust ja tutvustas ministeeriumi esindajate seisukohti. Pikhof tõi välja, et komisjoni ettepanek oli eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata.

Läbirääkimistel võtsid sõna Jürgen Ligi Reformierakonna fraktsioonist, Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist, Krista Aru Vabaerakonna fraktsioonist ja Aadu Must Keskerakonna fraktsioonist.

Juhtivkomisjon tegi ettepaneku Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (731 SE) esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas 3 Riigikogu liiget, vastu oli 50 liiget ja erapooletuid liikmeid oli 2. Ettepanek ei leidnud toetust ja eelnõu läbis esimese lugemise.

Riigikogu menetlusest langes välja üks eelnõu:

Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE) nägi ette võimaldada mitmikkodakondsust Eesti kodanikele, kes on omandanud Eesti kodakondsuse sünniga.

Eelnõuga nähti ette ka Eesti kodakondsuse taastamise võimalus isikutele, kes omandasid Eesti kodakondsuse enne 1992. aasta 26. veebruari, kuid keda sunniti sellest loobuma või loeti Eesti kodakondsuse kaotanuks või sellest loobunuks.

Eelnõuga oleks ka täiendatud kehtivat seadust kodakondsuse äravõtmise uute alustega. Uute kodakondsuse äravõtmise alustena oleks toodud seadusesse karistusseadustikus sätestatud riigireetmise ja terrorikuriteo sooritamise eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumine.

Läbirääkimistel võtsid sõna Aadu Must Keskerakonna fraktsioonist, Henn Põlluaas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist, Jüri Adams Vabaerakonna fraktsioonist, Valdo Randpere Reformierakonna fraktsioonist ja Jevgeni Ossinovski Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist.

Juhtivkomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas 40 Riigikogu liiget ja vastu oli 38 liiget. Seega langes eelnõu menetlusest välja.

Istungi stenogramm http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201812131000.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu (NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Marie Kukk
631 6456; 58 213 309
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside