Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas ühe eelnõu esimese lugemise ja kuulas ära vastused kümnele arupärimisele.

Riigikogu jätkas tänasel istungil valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (300 SE) esimest lugemist.

Keskkonnatasude seaduse muutmise eesmärk on ajakohastada saastetasu määrasid välisõhu ja veevaldkondades ning põlevkivijäätmete ja ohtlike jäätmete osas. Samuti muudetakse põlevkivi kaevandamise õiguse tasu ülemmäära, ajakohastatakse kalapüügiõiguse tasu piirmäärasid ja muudetakse angerjapüügitasu arvestuse aluseid. Eelnõuga lisatakse keskkonnatasude seadusesse uue tasuliigina raadamisõiguse tasu ja tehakse tasu kasutamisega seotud muudatused metsaseaduses.

Eelnõu näeb ette tõsta saastetasu määrasid alates järgmise aasta 1. juulist. Uued tasumäärad kehtestatakse saasteainete väljutamise korral välisõhku, veekogusse, põhjavette ja pinnasesse ning ohtlike jäätmete ja põlevkivijäätmete kõrvaldamisel.

Eelnõu näeb ette, et keskkonnatasud tõusevad järk-järgult aastatel 2024–2027. Tasumäärade iga-aastase tõusu puhul lähtutakse saasteainete keskkonnamõjust ja ohtlikkusest ning vajadusest vähendada nende jõudmist keskkonda. Põhjenduse kohaselt on saastetasu määrad püsinud aastaid muutumatuna ega ole keskkonnakasutuse hinnastamisel enam adekvaatsed.

Uue tasuliigina lisatakse keskkonnatasude seadusesse raadamisõiguse tasu, et piirata metsamaade pindala vähenemist. Lisaks tõusevad eelnõuga kalapüügiõiguse tasu piirmäärad ning muutuvad angerjapüügi tasu arvestuse alused.

Läbirääkimistel võtsid sõna Jaak Aab (K), Andres Metsoja (I), Tarmo Tamm (Eesti 200), Evelin Poolamets (EKRE)

Eesti Keskerakonna fraktsioon, Isamaa fraktsioon ja eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon tegid ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Hääletus: 31 poolt, 48 vastu. Ettepanek ei leidnud toetust. Esimene lugemine lõpetati. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 6. november kell17.15.

Riigikogu kuulas ära vastused kümnele arupärimisele

Riigikogu liikmete arupärimisele Nursipalu harjutusväljaku (nr 34) ja perede toimetuleku kohta (nr 57) vastas peaminister Kaja Kallas.

Riigikogu liikmete arupärimistele valeliku poliitika (nr 148 ja nr 225), seadusloome läbipaistvuse (nr 188) ja automaksu kehtestamise kohta (nr 154, nr 340 ja nr 423), inflatsiooni mõju kohta ministeeriumi haldusalale (nr 144) ning virtuaalvääringu teenuse tegevuslubade väljastamise takistamise ja ülereguleerimise mõju kohta Eesti ettevõtluskeskkonnale ja rahvusvahelisele kuvandile (nr 332) vastas rahandusminister Mart Võrklaev.

Vastavalt arupärijate ja peaministri vahelisele kokkuleppele ei käsitletud tänasel istungil arupärimist teede alarahastuse (nr 36) kohta.

Istung lõppes kell 20.25.

Istungi stenogramm

Videosalvestist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside