Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu täpsustab Eesti Panga nõukogu koosseisu moodustamist ja nõukogu liikmele esitatavaid tingimusi ning volituste kehtivuse aega.

Rahanduskomisjoni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõuga (97 SE) lisatakse nõue, mille kohaselt peavad nõukogus olema esindatud lisaks valdkonna asjatundjatele kõikide Riigikogusse kuuluvate erakondade esindajad. Muudatustega täpsustatakse, et Riigikogu fraktsioonid nimetavad oma esindaja ja Eesti Panga nõukogu esimees nimetab valdkonna asjatundjad. Eelnõuga täpsustatakse, et nõukogu liikmetel peab olema nõukogu töös osalemiseks piisavad teadmised ja kogemused ning Eesti Panga nõukogu liiget ei või ametisse nimetada rohkemaks kui kaheks järjestikuseks ametiajaks. Seaduseelnõu vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust.

Läbirääkimistel võttis Reformierakonna fraktsiooni nimel sõna Jürgen Ligi, kes märkis, et ajend seaduse muutmiseks on praeguse Eesti Panga nõukogu esimehe käitumine.

Isamaa fraktsiooni nimel võttis sõna Aivar Kokk, kes rõhutas, et igal Riigikogu liikmel on õigus teha eelnõule enne teist lugemist Eesti Panga nõukogu liikmete määramise kohta muudatusettepanekuid.

EKRE fraktsiooni nimel võttis sõna Henn Põlluaas, kes avaldas heameelt kõigi Riigikogu fraktsioonide toetuse üle eelnõule.

Esimese lugemise läbis veel üks eelnõu

Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse, isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõuga (78 SE) muudetakse riigilõivumäärasid välisesinduses tehtavate toimingute eest ning kehtestatakse uued riigilõivud toimingute eest, mis siiamaani on lõivustamata. Muudatusega soovitakse viia välisesinduses tehtavate toimingute eest kehtestatavad riigilõivud vastavusse tegelike kulutustega. Riigilõivu, mida võetakse seaduste alusel tehtavate toimingute eest välisesinduses, tõstetakse nii, et see on 30 eurot kõrgem kui riigilõiv, mida võetakse sama toimingu tegemise eest Eestis. Eelnõu on välja töötatud eelkõige katmaks kulusid, mis on seotud taotluste vastuvõtmise, väljastamise ja postiteenuste kasutamisega. Kehtestatakse ka riigilõiv dokumentide väljastamise eest Eesti välisesinduses või aukonsuli kaudu, mis siiamaani on olnud tasuta teenus.

Riigikogu võttis vastu kaks otsust

Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsusega „Riigikogu otsuse „Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine“ muutmine“ (86 OE) arvatakse delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni juht Mart Nutt ja nimetatakse delegatsiooni juhiks Sven Sester. Lisaks arvatakse eelnõuga delegatsiooni koosseisust välja delegatsiooni liige Kerstin-Oudekki Loone ja nimetatakse tema asemel delegatsiooni liikmeks Marko Šorin.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 76 Riigikogu liiget.

Rahanduskomisjoni algatatud Riigikogu otsusega „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevuse kontrollimiseks“ (92 OE) teeb rahanduskomisjon ettepaneku nimetada Riigikontrolli 2019.–2021. aasta tegevust kontrollima AS Deloitte Audit Eesti. Tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest arutatakse otsuse eelnõu ühel lugemisel ja selle vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu poolthäälteenamus.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 74 Riigikogu liiget.

Istungi stenogramm.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu
(Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside