Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu tänasel istungil läbis esimese lugemise abieluvararegistri seaduse muutmise eelnõu, mille alusel hakkavad perekonnaseisuametnikud ja notarid kandma andmeid abieluvararegistrisse rahvastikuregistri ja e-notari vahendusel.

Kehtiva seaduse alusel teeb abieluvararegistri kandeid ja on registri pidaja Tartu Maakohtu kinnistusosakond. Et vähendada riigi kulutusi registrite ülalpidamisele, antakse abieluvararegistri pidamine ja vastutava töötleja roll tulevikus üle Notarite Kojale.

Valitsuse algatatud abieluvararegistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (abieluvararegistri pidamise ja kannete tegemise üleandmine) eelnõu (258 SE) eesmärk on välistada andmete topelttöötlemist, tagada turvaline andmevahetus registrite vahel ning tõhustada tööprotsesse.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on vaja muuta andmevahetus turvalisemaks, kuna praeguseni edastatakse abieluregistri teateid kinnistusosakonnale e-posti teel.

„Kuivõrd nii notaritel kui ka perekonnaseisuametnikel on kasutusel infosüsteemid, kuhu nad kannavad andmeid nii abielude kui ka abieluvaralepingute sõlmimisel, siis on notaritel ja perekonnaseisuametnikel võimalik vajalike teenuste loomisel hakata andmeid ja dokumente edastama infosüsteemide vahendusel,“ selgitas Reinsalu.

Reinsalu hinnangul tuleb lõpetada ka andmete topelttöötlemine. „Kohtunikuabi peab kontrollima kande tegemisel sisuliselt täpselt samu andmeid, mida notar või perekonnaseisuametnik on eelnevalt juba kontrollinud. Lisaks topelttöö küsimusele kerkib esile ka andmete korrektsus ja ajakohasus, sest andmed jõuavad paratamatult registrisse viivitusega, sõltudes lisaks perekonnaseisuametniku tegevusele ka kinnistusosakonnas toimuvast menetlusest,“ ütles Reinsalu.

Reinsalu märkis, et abieluvararegistri küsimused kooseluseadusest tulenevaid kooseluküsimusi ei reguleeri.

Abieluvararegister on riiklik register, kuhu kantakse abikaasade abieluvaralepingus toodud ning seaduses sätestatud juhtudel teised varalised õigused. Abieluvararegistrit peetakse alates 2014. aasta aprillist täiselektrooniliselt ning kõik registrikaardid on elektrooniliselt avalikult kättesaadavad.

Justiitsministri sõnul jõustub seadus selle vastuvõtmisel 2018. aasta 1. märtsil, et uuele süsteemile üleminekul oleks aega teha infosüsteemide ja korralduslikke muudatusi.

Istungi stenogramm

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside