Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Peaminister Andrus Ansip vastas kõigepealt Riigikogu liikmete Kadri Simsoni, Jüri Ratase, Lauri Laasi, Toomas Vareki, Ain Seppiku, Vilja Savisaare ja Mailis Repsi 9. septembril esitatud arupärimisele Vabadussõja võidusamba kohta (nr 79). 

Peaminister selgitas, et ideekavandi autorite sõnul selgus pärast arupärimist ekspertidega, et dolomiit ei ole materjalina kõige vastupidavam ja kvaliteetsem. Ka Vabadussõja võidusamba idee konkursile esitatud ideekavandeid hinnanud komisjon juhtis võidutöö puudusena tähelepanu dolomiidi halvale vastupidamisele ilmastikule. Alternatiivina nägid ideekavandi autorid klaasi, mis teatavasti sai koheselt ka üldsuse poolehoiu osaliseks. Ansip märkis, et avalik arvamus Vabadussõja võidusamba rajamise kohta ei ole muutunud: „2/3 toetab samba valmimist, toetab ideekavandit ja kolmandik ei ole sellega rahul. Selliseks on see proportsioon ka jäänud läbi kõikide nende diskussioonide.“             

Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastas Riigikogu liikmete Kalle Laaneti, Ain Seppiku, Vilja Savisaare, Arvo Sarapuu, Mailis Repsi ja Jaak Aabi 17. septembril esitatud arupärimisele ühistranspordi nõrgestamise kohta (nr 83).

Kiisler selgitas oma vastuses ühistranspordi ümberkorraldamisega seotud üldisi probleeme: “Ühistranspordiseaduses on määratletud ühistransporti kavandavateks ja korraldavateks asutusteks eelkõige omavalitsusorganid ja maavalitsused. Omavalitsusorgani kohustuseks on korraldada ühistransporti oma haldusterritooriumil, mida tehakse vajadusel koostöös omavalitsuste omavahelisel ja maavalitsusega kokkuleppel.“ Ühistranspordi puhul ei ole tegemist süsteemiga, mis on ajas muutumatu. Kuna vajadus ja nõudlus ühistransporditeenuse järele muutuvad pidevalt, siis on paratamatu, et ka liinivõrku tuleb sellele vastavalt kohendada. „Probleemid tekivad tavaliselt siis, kui süsteemi muuta – muudatusi võetakse alati raskelt vastu. Samas saab nende muudatuste mõjusid leevendada, kui muudatustele eelneb põhjalik teavitustöö,“ märkis regionaalminister. Kiisler andis ülevaate muudatustest ühistranspordi korraldamises üle Eesti. „Maakonna bussiliinidel läbitud liinikilomeetrite arv väheneb prognoositavalt 2008. aastal võrreldes 2007. aastaga kokku kaheksas maakonnas üle 900 000 liinikilomeetri. Suureneb liinikilomeetrite arv seitsmes maakonnas, sealhulgas seoses kaugliinide rongide asendamisega, kokku 300 000 liinikilomeetrit. Prognoositav vähenemine 2008. aastal on seega kokku umbes 1,9 %. Oleme koos majandusministriga eelarvedebatis saavutanud, et toetused kasvavad 2009. aastal 339 miljonini ehk võrreldes 2008. aastaga 26%, mis on üks selle eelarve suuremaid regionaalpoliitilisi otsuseid. Tegelikud võimalused sõltuvad eelkõige sellest, kui palju muutuvad bussijuhtide palgad ja kütusehinnad,“ selgitas regionaalminister.             

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder vastas Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Karel Rüütli, Ester Tuiksoo, Tarmo Männi ja Villu Reiljani 17. septembril esitatud arupärimisele põllumajandusministeeriumi endise nõuniku pistisekahtluse kohta (nr 84).           

Sotsiaalminister Maret Maripuu vastas Riigikogu liikmete Jaak Aabi, Kalle Laaneti, Valeri Korbi, Tiit Kuusmiku, Vilja Savisaare, Aivar Riisalu, Helle Kalda, Arvo Sarapuu, Rein Ratase ja Aadu Musta 18. septembril esitatud arupärimisele vedurimeeste töö- ja puhkeaja kohta (nr 85).           

Siseminister Jüri Pihl vastas Riigikogu liikmete Inara Luigase, Eldar Efendijevi, Valeri Korbi, Heimar Lengi ja Tiit Kuusmiku 17. septembril esitatud arupärimisele piirialade elanike viisakorralduse kohta Schengeni viisaruumis (nr 82) ja Riigikogu liikmete Valdur Lahtvee, Marek Strandbergi, Aleksei Lotmani, Mart Jüssi, Maret Merisaare ja Toomas Trapido 25. septembril esitatud arupärimisele hädaolukordadeks valmisoleku kohta (nr 90).           

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Riigikogu liikmete Karel Rüütli, Ester Tuiksoo, Tarmo Männi ja Mai Treiali 22. septembril esitatud arupärimisele maakondlike bussiliinide tuleviku kohta (nr 87) ja Riigikogu liikmete Valdur Lahtvee, Marek Strandbergi, Aleksei Lotmani, Mart Jüssi, Maret Merisaare ja Toomas Trapido 25. septembril  esitatud arupärimisele majanduse arendamise kohta elukeskkonna arvelt (nr 89). 

Istungi stenogramm on internetis siin: 

Riigikogu pressitalitus

           
Tagasiside