Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Justiitsminister Rein Lang esines täiskogu istungil ettekandega „Õiguspoliitika ja ärikeskkonna areng”, milles tõi esile olulisemad valdkonnad ettevõtlust ja investeeringuid soodustava õiguskeskkonna loomiseks.

Tuginedes ekspertide arvamusele ning ettevõtjate hulgas läbiviidud uuringule, nentis minister, et praeguseks on vajalik nii äriühingu-, majandushaldus- kui ka tööõiguse moderniseerimine. Vaagides õigussüsteemi ja majandusarengu seoseid tõdes Lang, et laiendada on vaja notariteenuseid, sisse viia riigilõivude kulupõhisuse põhimõte ning muuta selgemaks majanduskaristusõigust.

Ettevõtluskeskkonna sõbralikumaks muutmiseks on Langi järgi muutunud aktuaalseks võimaluste loomine ettevõtete kaugjuhtimiseks. Nii võiks tulevikus Eestis registreeritud ettevõtete ühinguõiguslikke tehinguid sooritada elektroonilisel teel. Käsitledes avalikest registritest andmete saamise lihtsustamise vajadust, tegi minister ettepaneku ühe informatsioonikeskkonna loomiseks: „Veebis võib luua ettevõtja-keskkonna, kust saab infot mitmetest registritest korraga, samuti kõikvõimalikku muud ettevõtjale vajalikku infot, näiteks täitemenetluse, pankrottide, maksunduse jms kohta.” Olulisi muutusi tuleks ministri sõnul teha äriühingute loomise protseduuris, muutes seda eelkõige kiiremaks. „Justiitsministeerium ei näe takistusi, et Eestis oleks lähitulevikus võimalik ettevõtte asutamine 2-3 tunniga, millejuures ei kannataks ka õiguskindlus. Selleks on täna tegelikult tarvis ainult poliitilist tahet,” nentis Lang.

Minister puudutas oma ettekandes muuhulgas ka osaühingutele võimalikult paindlike normide loomise tähtsust ning pankrotimenetluse kõrval saneerimismenetluse sisseviimise vajalikkust.

***

38 poolthäälega (erapooletuid 1) võttis Riigikogu vastu rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” (870 OE). Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomitee Eesti esindajaks nimetati k.a 1. juunist kuni 2008. aasta 31. maini Meelis Atonen.

43 poolthäälega võttis Riigikogu vastu väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Ülemaailmse Tasakaalustatud Keskkonna Tagamise Seadusandjate Organisatsiooni Eesti delegatsiooni moodustamine” kehtetuks tunnistamine” (869 OE). Otsusega lõpetati Ülemaailmse Tasakaalustatud Keskkonna Tagamise Seadusandjate Organisatsiooni (GLOBE) Eesti delegatsiooni tegevus.

Riigikogu lõpetas Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud liikluskindlustuse seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (737 SE) teise lugemise.

Samuti lõpetati Riigieelarve kontrollimise erikomisjoni esitatud „Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (871 OE) ja

Jarno Lauri ning Mark Soosaare algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE) esimene lugemine.

Rahanduskomisjoni ettepanekul lükkas Riigikogu menetlusest tagasi Mark Soosaare ja Peeter Kreitzbergi algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (825 SE). Ettepaneku poolt hääletas 33, vastu oli 13 Riigikogu liiget.

Põhiseaduskomisjoni ettepanekul lükati menetlusest tagasi Res Publica fraktsiooni algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (846 SE). Ettepaneku poolt hääletas 35, vastu oli 13 Riigikogu liiget.

Istungi stenogrammi leiab Riigikogu koduleheküljelt aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside