Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kinnitas XIII koosseisu viimase korralise töönädala päevakorra, mille kohasel on arutusel 39 teemat. Nende hulgas on olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti maksusüsteemi tulevik“ arutelu ja justiitsminister Urmas Reinsalu poliitiline avaldus seoses põhiseaduse analüüsiga.

Esmaspäeva istungil ei ole kavas arupärimistele vastamist.

Teisipäeva istungil on kavas Reformierakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Eesti maksusüsteemi tulevik“ arutelu. Ettekande teevad Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi, Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu liige Jaan Puusaag ja Ernst & Young Eesti partner Ranno Tingas.

Kolmandal lugemisel on väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (639 SE).

Teisel lugemisel on kaks eelnõu: Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE).

Esimesel lugemisel on kaks eelnõu: Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Jaak Luige kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu (801 OE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele, et kehtestada sanktsioonid seoses Ukraina aluste ründamise ja hõivamisega Kertši väinas“ eelnõu (782 OE).

Kolmapäeva istungil on kolmandal lugemisel 26 eelnõu: kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE); isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE); Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE); täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (elatise võlgnike survestamine) eelnõu (737 SE); tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (759 SE); karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (658 SE); Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine) eelnõu (789 SE); kaubamärgiseaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (765 SE); liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE); riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (794 SE); raamatupidamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE); kaubamärgiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (793 SE); sadamaseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (780 SE); tööstusheite seaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE); rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (721 SE); politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE); Kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (783 SE); maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (788 SE); taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (733 SE); geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (681 SE); kõrgharidusseaduse eelnõu (725 SE); Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu (730 SE); Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu (728 SE); Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu (727 SE); Tallinna Ülikooli seaduse eelnõu (726 SE); muinsuskaitseseaduse eelnõu (684 SE).

Teisel lugemisel on kolm eelnõu: Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (790 SE); Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (791 SE); Riigikogu otsuse „Riigireformi ja hea halduse põhialused“ eelnõu (777 OE).

Justiitsminister Urmas Reinsalu teeb poliitilise avalduse seoses põhiseaduse analüüsiga.

Neljapäeva istungil on kolmandal lugemisel kolm eelnõu: tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) eelnõu (749 SE) (kui teine lugemine lõpetatakse); Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse (Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE) (kui teine lugemine lõpetatakse), Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE).

Vabas mikrofonis võtsid sõna Oudekki Loone, Jüri Adams, Märt Sults, Jaanus Karilaid, Peeter Ernits ja Inara Luigas.

Istungi stenogramm:

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega)

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal,
631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

 

 

Tagasiside