Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu sügisistungjärgu avaistungil esinesid kõnega Riigikogu esimees Ene Ergma ja president Toomas Hendrik Ilves

Riigikogu esimees käsitles oma kõnes riigis toimunud arenguid ja eesseisvaid ülesandeid. Ergma peatus ka eesseisvatel valimistel märtsikuus. Ta ütles, et märtsis on küll valimised, mis aga ei tähenda, et parlamendi selle koosseisu töö oleks tehtud. „Inimesed on meid usaldanud enda huve kaitsma ja me peame seda ülesannet täitma. Me peame siin saalis tegema otsuseid mõeldes homsele ja ülehomsele. Järgmise aasta märtsist tuleb vaadata kaugemale,“ rõhutas Ergma.
„Meie töö on hoida lootust paremale homsele – leevendada inimeste muret nende käekäigu ja tuleviku pärast ning hoida nende usku helgemale homsele. Ja seda lootust ei tohi me petta,“ ütles Riigikogu esimees.
 
President kutsus oma kõnes parlamenti üles jõuliselt täitma ka oma kohust ühiskondlike protsesside mõtestaja ja järelevalvajana. President tunnustas Riigikogu inimarengu aruande, tööpuuduse ja teiste kogu ühiskonda puudutavate küsimuste avaliku arutelu eest. „Ühtki Eesti ühiskonna probleemidest ei saa lahendada ühe lihtsa otsuse või loosungiga. Ükski lahendus ei ole kõikide meelest õige,“ ütles Ilves.
 
President märkis, et täiskasvanuks saanud riigis ei näita parlamendi töö tulemuslikkust seaduseks saanud sõnade summa. Rahva esinduskogu põhitööks jääb ka edaspidi uute seaduste vastuvõtmine ja olemasolevate kohendamine. Siiski näitab Riigikogu professionaalsust tema liikmete tahe ühiskonna üldtähtsaid probleeme arutada, lahendusi otsida ja läbi rääkida. Eesti vajab edasi liikumiseks põhjalikku, avalikku ja otsekohest arutelu, milles iga kodanik ka oma seisukohad ära võib tunda, rõhutas Ilves.
 
Riigikogu sügisistungjärgu avamise järel vastasid ministrid kümnele arupärimisele.
 
Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastas Riigikogu liikmete Marika Tuusi, Tiit Kuusmiku, Arvo Sarapuu, Toomas Vareki, Valeri Korbi, Mailis Repsi, Aivar Riisalu ja Eldar Efendijevi 13. mail esitatud arupärimisele kohalike teede halva olukorra kohta (nr 449).
                       
Justiitsminister Rein Lang vastas Riigikogu liikmete Heljo Pikhofi, Eiki Nestori, Jaan Õunapuu, Mark Soosaare, Jüri Tamme, Karel Rüütli, Peeter Kreitzbergi, Sven Mikseri, Jaanus Marrandi, Indrek Saare ja Kalev Kotkase 17. juunil esitatud arupärimisele naistevastase vägivalla kohta (nr 461) ning Riigikogu liikmete Georg Pelisaare, Kalle Laaneti, Nikolai Põdramägi, Evelyn Sepa, Olga Sõtniku, Kadri Simsoni, Inara Luigase ja Tiit Kuusmiku 3. augustil esitatud arupärimisele erateede kasutamise võimalikkuse kohta (nr 491).
 
Rahandusminister Jürgen Ligivastaskolmele arupärimisele. Need olid:
 
Riigikogu liikmete Inara Luigase, Enn Eesmaa, Helle Kalda, Toomas Vareki, Aivar Riisalu, Tiit Kuusmiku, Georg Pelisaare, Eldar Efendijevi, Mailis Repsi, Arvo Sarapuu, Nikolai Põdramägi ja Evelyn Sepa 12. mail esitatud arupärimisele Maksu- ja Tolliameti töö kohta (nr 448);
 
Riigikogu liikmete Marika Tuusi, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Georg Pelisaare, Inara Luigase, Eldar Efendijevi, Vladimir Velmani ja Toivo Tootseni 2. juunil esitatud arupärimine Rõngu kooli renoveerimise kohta (nr 457);
 
Riigikogu liikmete Tiit Kuusmiku, Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Helle Kalda, Toomas Vareki, Lauri Laasi, Vladimir Velmani, Olga Sõtniku, Toivo Tootseni, Arvo Sarapuu, Nikolai Põdramägi, Evelyn Sepa, Ain Seppiku, Marika Tuusi ja Heimar Lengi 16. juunil esitatud arupärimine euro infokampaania kohta (nr 460).
 
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas neljale arupärimisele. Need olid:
 
Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Lauri Laasi, Nikolai Põdramägi, Valeri Korbi, Kadri Simsoni, Tiit Kuusmiku, Helle Kalda ja Arvo Sarapuu 11. mail esitatud arupärimine Eesti Energia reklaamikampaania kohta (nr 446);
 
Riigikogu liikmete Kalev Kotkase, Eiki Nestori, Kalle Laaneti, Ain Seppiku ja Hannes Rummi 11. mail esitatud arupärimine probleemide kohta parvlaevaliikluses Rohuküla – Heltermaa liinil (nr 447);
 
Riigikogu liikmete Lembit Kaljuvee, Valeri Korbi, Lauri Laasi, Kalle Laaneti, Nikolai Põdramägi, Arvo Sarapuu, Jaak Aabi, Inara Luigase ja Helle Kalda 3. juunil esitatud arupärimine Eesti Energia Jordaania projekti kohta (nr 458);
 
Riigikogu liikmete Kalev Kallo, Toivo Tootseni, Nikolai Põdramägi, Ain Seppiku ja Helle Kalda 3. juunil esitatud arupärimine EAS-i toetuste maksmise kohta (nr 459).
 
Vabas mikrofonis võttis sõna Toomas Varek.
 
Istung lõppes kell 20.12.
  
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside