Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogule andis täna ülevaate 2015.–2016. aasta tegevusest õiguskantsler Ülle Madise, kes avaldas heameelt, et möödunud ülevaateperioodil on Riigikogu võtnud heas põhiseaduse vaimus üha aktiivsema ja sõltumatuma rolli.

Madise kinnitas Riigikogule antud ülevaates, et õigusriigile kohaselt on enamik õiguskantsleri uuritud norme põhiseaduspärased. Tema sõnul peetakse tihtipeale põhiseadusvastaseks seadust, mis tundub ebaõiglane. Ta möönis aga, et teda kurvastab see, kui päris paljudele kaaskodanikest jätkuvalt näib, et kõikidele Eesti asjadele on üks lahendus, ja just nimelt see, mis neile meeldib.

Madise rõhutas, et vaidlus on vabas ühiskonnas püsiv tegelikkus, mis on tüütu, aga kindlasti on see parem kui raudne rusikas.

Madise avaldas heameelt, et möödunud ülevaateperioodil on Riigikogu võtnud heas põhiseaduse vaimus üha aktiivsema ja sõltumatuma rolli. Ta avaldas ka lootust, et Riigikogu kehtestab end veelgi tugevamalt tegeliku õigusloojana.

Õiguskantsler esitas Riigikogule ka mõned soovitused seoses poliitika rahastamise läbipaistvuse ja lähenevate kohalike valimistega. Ta rõhutas, et reeglid selle kohta, kellelt tohib toetust vastu võtta, ja selle kohta, kuidas toetuste päritolu, aeg ja suurus avaldatakse, peaks kehtima kõigile ühtemoodi ja ikka põhimõttel, et võim Eesti Vabariigis ei ole kaubaks.

Madise sõnul tuleks vähemalt tuluallikate avaldamise kohustust laiendada kõigile, kes teevad valimiskampaaniat, ka siis, kui nad ise valimiskampaanias või valimistel kandidaadina ei osale ega ole end otseselt sidunud ühegi erakonnaga.

Teiseks juhtis õiguskantsler tähelepanu sellele, et Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni ettekirjutused peavad olema seaduste järgi avalikud. Vajadusel saab tema sõnul taotleda esialgset õiguskaitset ja kus kohane, tuleb katta kinni isikuandmed.

Madise pani ette kaaluda kohalikeks valimisteks välireklaami taas lubamist. Tema sõnul ei ole mõistlik taastada olukorda, kus avalikku ruumi risustasid majasuurused plakatid, kuid mõõduka suurusega plakat näiteks valimisliidu kandidaadiga kohaliku kaupluse või bussipaviljoni seinal võiks tema sõnul olla täiesti kohane ja suurendada võimaluste võrdsust.

Ühe oma ametiala prioriteedina nimetas õiguskantsler veel olukorda erihooldekodudes, hooldekodudes, kodudes, kus lähedane vajab pidevat hooldust.

Läbirääkimistel esitasid oma seisukohad Kalle Laanet Reformierakonna fraktsiooni nimel, Jüri Adams Vabaerakonna fraktsiooni nimel, Peeter Ernits Keskerakonna fraktsiooni nimel ja Andres Anvelt Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel.

Riigikogus oli esimesel lugemisel kaks eelnõu:

Riigikogu lõpetas õiguskomisjoni algatatud korrakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE) esimese lugemise. Tegemist on seaduseelnõuga, mis on ajendatud õiguskantsleri märgukirjast. Seaduseelnõu eesmärk on tagada “Kõik puhuvad” korrakaitseoperatsioonide efektiivne läbiviimine.

Eelnõu täiendab korrakaitseseaduse § 38 erisättega, millega reguleeritakse isikutele õiguste selgitamiskohustust politsei või muu korrakaitseorgani poolt joobes sõidukijuhtide tuvastamiseks läbiviidava nn „kõik puhuvad“ operatsiooni korral. Tegemist on olukorraga, kus seaduse § 25 alusel toimub korrakaitseorgani poolt valitud ajal ja kohas sõidukijuhtide valikuta kinnipidamine ning allutamine alkoholijoobe tuvastamist võimaldavale kontrollimisele. Muudatus kujutab endast erinormi üldise selgitamiskohustuse suhtes ja seab selliste eelmainitud operatsioonide korral selgitamiskohustuse sõltuvusse kontrollitava isiku tahteavaldusest.

Esimesel lugemisel oli ka Keskerakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (224 SE), millega nähakse riigieelarves ette toetus toidukulude katmiseks koolieelses munitsipaal- ja eralasteasutuses alusharidust omandavatele 5-7 aastastele lastele ja kehtestatakse toetuse summaks 1,5 eurot lapse kohta.

Läbirääkimistel võttis Vabaerakonna fraktsiooni nimel sõna Krista Aru.

Juhtivkomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Selle ettepaneku poolt oli 44 ja vastu 33 liiget. Seega langes eelnõu Riigikogu menetlusest välja.

Istungi tööaja lõppemise tõttu lisandub homse istungi päevakorda Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni materjalide avalikustamisest“ eelnõu (234 OE), mis näeb ette Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni materjalide avalikustamise.

Istungi stenogramm.

Fotod istungist.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu

(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside