Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu järgmised seadused:

72 poolthäälega põhiseaduskomisjoni algatatud põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse (762 SE). Seadusega luuakse menetlus, millega Riigikogu saab pöörduda Riigikohtu poole saamaks tõlgendusi põhiseaduse ja Euroopa Liidu õiguse koosmõju kohta.

68 poolthäälega õiguskomisjoni algatatud äriseadustiku muutmise seaduse (777 SE). Seadusega ühtlustatakse osaühingu juhatuse liikme vastutus aktsiaseltsi juhatuse liikme vastutusega.

69 poolthäälega valitsuse algatatud taimede paljundamise ning sordikaitse seaduse (746 SE). S eadus reguleerib taime sordi kindlakstegemist ja kasutamist, sordi kaitse alla võtmist, kaitsealuse sordi omaniku õigusi, seemne ning taimse paljundusmaterjali ja kultiveerimismaterjali turustamisotstarbelist tootmist, sealhulgas pakendamist, turustamist ja Eestisse toimetamist, riiklikku järelevalvet ning vastutust käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide rikkumise eest.

73 poolthäälega valitsuse algatatud taimekaitseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse (757 SE). Seadus eesmärk on lahendada taimekaitseseaduse rakendamisel ilmnenud probleemid, ühtlustada seaduse teksti ja harmoneerida see Euroopa Liidu õigusaktidega.

68 poolthäälega (erapooletuid 2) valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse (710 SE). Seaduse eesmärgiks on kehtiva õiguse seni määruse tasandil olevate normide toomine seaduse tasandile. Seni kehtestas kultuuriminister tasusid audiovisuaalse teose ja teose helisalvestiste kasutamiseks, kuigi põhiseaduse järgi peavad tasud, nagu ka lõivud ja maksed, olema kehtestatud seadusega.

Riigikogu lõpetas Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (772 SE) teise lugemise. Isamaaliidu fraktsiooni ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada ei läinud läbi. Ettepaneku poolt oli 19 ja vastu 54 Riigikogu liiget.

Riigikogu lõpetas kultuurikomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio ühise arengukava aastateks 2006 – 2008 heakskiitmine” eelnõu (785 OE) esimese lugemise.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside