Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kolm seadust:

68 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud välisteenistuse seadus (732 SE), mis täpsustab välisteenistusse võtmise ja välislähetusse saatmise reegleid ja karjääridiplomaadile teenistusastme andmise nõudeid. Seadus reguleerib ka diplomaatidele, haldusteenistujatele ning nende perekonnaliikmetele antavaid sotsiaalsed tagatisi. Seadus hõlmab kõikide ministeeriumide ametnikke, kes töötavad Eesti välisesindustes, samuti välisministeeriumi Eestis asuvas peamajas töötavaid diplomaate, kokku umbes kaheksasada inimest.

67 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud kiirgusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (853 SE), mis viib kehtiva kiirgusseaduse kooskõlla Euroopa Liidu direktiivis sätestatud nõuetega, eelkõige kõrgaktiivsete kinniste kiirgusallikate osas. Direktiivi eesmärk on ära hoida töötajate ja muu elanikkonna kiiritamine ioniseeriva kiirgusega, mis tuleneb ebapiisavast kontrollist kõrgaktiivsete kiirgusallikate ja omanikuta kiirgusallikate üle, ning ühtlustada Euroopa Liidu liikmesriikides kohapealne kontroll iga sellise kiirgusallika üle.

66 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud konkurentsiseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus (854 SE), mis lihtsustab ettevõtjate olukorda koondumisest teatamisel. Seaduse põhiosa puudutab koondumise kontrollimise peatükki, mille muudatused ja täiendused annavad ettevõtjatele teate esitamisel selgema ülevaate tähtaegadest, nõutavast teabest, lisatavatest dokumentidest ja menetluskorrast.

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõu (859 SE);

valitsuse algatatud kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE);

valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (874 SE);

valitsuse algatatud Euroopa Liidu kodaniku seaduse eelnõu (864 SE).

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud töötuskindlustuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE);

valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE).

valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse, karistusregistri seaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (883 SE). Res Publica fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletustulemus: 18 poolt, 45 vastu;

Res Publica fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigieelarve kontrolli komisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (880 OE).

Riigikogu lükkas sotsiaalkomisjoni ettepanekul tagasi Res Publica fraktsiooni algatatud lapsele elatise tagamise seaduse eelnõu (850 SE). Hääletustulemus: 47 poolt, 31 vastu.

Infotunnis vastas keskkonnaminister Villu Reiljan küsimustele jääkreostuse, põlevkivi kasutamise arengukava koostamise, keskkonnahoiu ja loodusvarude kohta. Välisminister Urmas Paet vastas küsimustele välispoliitika ja Euroopa Liidu piiride kohta. Kaitseminister Jürgen Ligi vastas küsimusele Pärnu üksik-jalaväepataljoni kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside