Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

73 poolthäälega (1 erapooletu) vastu võetud valitsuse algatatud välissuhtlemisseadus (365 SE) täpsustab välissuhtlemises osalevate asutuste pädevust, välislepingute sõlmimise ja muid Eesti Vabariigi välissuhtlemise küsimusi. Seadus täpsustab välislepingute riiklikku ettevalmistamist, koordineerib ja ühtlustab välissuhtlemist. Sisulisi muudatusi valitsusasutuste töös seadus kaasa ei too, muudatused on pigem vormilist laadi. Uue seaduse rakendamine toob selgust Riigikogu ratifitseerimistoimingute nimetustes. Sama kehtib ka lepingukirjade allakirjutamise kohta . Seaduses sätestatud välislepingute ettevalmistamise menetlus annab asjassepuutuvatele ametkondadele täpsed juhised, kuidas välislepingut ette valmistada ning millised on ühe või teise ametkonna õigused ja kohustused. Selle tulemusena muutub välislepingute ettevalmistamine tunduvalt efektiivsemaks ja kvaliteetsemaks.

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud eluruumide erastamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (856 SE);

valitsuse algatatud konkurentsiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (854 SE);

valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse eelnõu (732 SE).

Riigikogu katkestas juhtivkomisjoni ettepanekul valitsuse algatatud reklaamiseaduse eelnõu (717 SE) teise lugemise.

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (877 SE);

valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Sloveenia Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (873 SE).

Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele sisejulgeoleku, Eesti Raudtee, riiklike prioriteetide, variserluse ja euro kohta. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar vastas küsimusele Tallinn-Tartu maantee kohta. Siseminister Kalle Laanet vastas küsimusele kodanike turvatunde kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside