Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

TÄNA RIIGIKOGUS
28. september 2005

 Riigikogu võttis 65 poolthäälega (6 vastu) vastu valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse (611 SE), mis täiustab tööturuteenuste ja -toetuste pakkumise süsteemi ning täiendab tööotsingu nõudeid. Seadus asendab jõustudes praegu kehtiva tööturuteenuse seaduse ning töötu sotsiaalse kaitse seaduse. Seadus reguleerib töötuna ja tööotsijana arvelolemist, tööturuteenuste osutamist ning töötutoetuse maksmist. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2006.

Riigikogu lõpetas nelja eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (552 SE);

valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (669 SE);

valitsuse algatatud Maksu- ja Tolliameti struktuurireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (676 SE);

valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (621 SE). Isamaaliidu fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletustulemus: 17 poolt, 36 vastu.

Riigikogu lõpetas 11 eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (666 SE); Isamaaliidu fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletustulemus: 7 poolt, 46 vastu;

valitsuse algatatud “ Riigi 2005. aasta lisaeelarve” seaduse eelnõu (736 SE);

valitsuse algatatud Finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (724 SE);

valitsuse algatatud e-raha asutuste seaduse eelnõu (725 SE);

valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (731 SE);

valitsuse algatatud hoiuste intresside maksustamise ja intressidealase teabevahetuse kokkulepete ratifitseerimise seaduse eelnõu (719 SE);

valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Kanada vahelise sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (704 SE);

valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “”Eesti keskkonnastrateegia aastani 2010 kinnitamine” eelnõu (652 OE);

valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Rahvusooperi Estonia poolt täiendava laenu võtmisega nõustumine” eelnõu (713 OE);

valituse algatatud hädaolukorraks valmisoleku seaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (712 SE);

valitsuse algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (706 SE). Isamaaliidu fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletustulemus: 5 poolt, 24 vastu.

Infotunnis vastas regionaalminister Jaan Õunapuu küsimustele valitsuse ja kohalike omavalitsuste vaheliste läbirääkimiste ja maavanemate määramise kohta. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastas küsimustele õpetajate palkade, investeeringute ja koolitoidu kohta. Sotsiaalminister Jaak Aab vastas küsimustele alampalga üle peetavate läbirääkimiste ja HIV leviku kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Tagasiside