Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus täna vastu võetud Euroopa Liidu ja Singapuri investeeringute kaitse lepingu eesmärk on parandada investeerimiskliimat ELi ja Singapuri vahel.

Leping toob seletuskirja kohaselt kasu Euroopa investoritele, tagades kõrgetasemelise investeeringute kaitse Singapuris, jättes samas lepinguosalistele õiguse valdkonda reguleerida ja kehtestada õigusnorme. Lepinguga luuakse kaheastmeline investeerimiskohtu süsteem, mille eesmärgiks on tagada investoritele parem õiguskaitse ning menetleda nende vaidlusi kiiremini ja läbipaistvalt. Samuti tagab leping Singapuri investorite kaitse Euroopas.

Lepingu eelnõu kiideti heaks valitsuse 4. oktoobri 2018 istungil. Eesti kirjutas lepingule alla 15. oktoobril 2018 Luksemburgis. EL ja Singapur kirjutasid lepingule alla 19. oktoobril 2018 Aasia-Euroopa tippkohtumisel Brüsselis. Leping jõustub pärast seda, kui kõik riigid on lepingu riigisiseste menetluste kohaselt ratifitseerinud.

Eesti Panga andmetel moodustasid Singapuri otseinvesteeringud eelmise aasta 30. juuni seisuga Eestis 136,2 miljonit eurot. Osakaal otseinvesteeringutest Eestis moodustab see 0,6%. Investeeritud on peamiselt töötlevasse tööstusse, mis moodustab 83% investeeringutest. Eesti otseinvesteeringud Singapuris olid 2,5 miljonit eurot. Investeeritud on töötlevasse tööstusse, hulgi- ja jaekaubandusse, info ja side sektorisse, finants- ja kindlustustegevusse, kinnisvarasse ning kutse-, teadus- ja tehnikaalasesse tegevusse.

2018. aastal oli Eesti eksport Singapuri 47 miljonit eurot ja Eesti import Singapurist 5 miljonit eurot. Singapuris on asutatud üle 10 000 ELi ettevõtte, mis teenindavad sealt kogu Vaikse ookeani piirkonda. 2016. aastal ulatus vastastikuste investeeringute maht 256 miljardi euroni.

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse (104 SE) vastuvõtmise poolt hääletas 80 Riigikogu liiget.

Istungi stenogramm.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://www.youtube.com/riigikogu
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside