Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 81 poolthäälega vastu valitsuse algatatud politseiseaduse muutmise seaduse (26 SE), mis täpsustab politsei kohustusi ja sätestab politsei ülesandena osalemise rahvusvahelises koostöös. Seadus annab üldise aluse politseile piiriülese politseikoostöö tegemiseks. Seadus loob eeldused Schengeni konventsiooniga liitumiseks, moodustades konventsioonist tuleneva infosüsteemi. Schengeni infosüsteemi kaudu saavad lepinguosaliste määratud asutused automatiseeritud otsingumenetluse abil informatsiooni, mis puudutavad isikute ja esemete kontrolli riigipiiril ning politsei- ja tollikontrolli siseriigis.

82 poolthäälega (1 erapooletu) võeti vastu valitsuse algatatud politseiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, politseiteenistuse seaduse ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seadus (37 SE), mis loob õiguslikud alused kahe riikliku ekspertiisiasutuse (Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo ning Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse) ülesannete ühendamiseks ühte ekspertiisiasutusse. Ühendamise peamine eesmärk on parema teenuse osutamine politseile, prokuratuurile ja kohtule tõendusliku baasi loomiseks ning selle kasutamiseks süütegude avastamisel. Pädevuse koondumisel saab menetleja ühtse partneri. Ühendatud ekspertiisiasutuse kaudu on kohtuekspertiisiga seonduvaid küsimusi võimalik koordineerida paremini ja kompaktsemalt.

Stenogrammiga saab tutvuda aadressil: https://www.riigikogu.ee/?op=steno

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside