Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu 53 poolthäälega (20 vastu) Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse (937 SE), mis viib Euroopa Parlamendi valimise läbi kandidaatide suletud nimekirjade meetodil. Seaduse kohaselt annaksid valijad Euroopa Parlamendi valimisel oma hääle kas erakonnale (mitte aga tema kandidaatide nimekirjas olevatele konkreetsetele kandidaatidele) või üksikkandidaadile. Et hääli saab erakonna kandidaatide nimekiri tervikuna, ei nähta seaduses ette ka kandidaatide nimekirjas olevate kandidaatide ümberreastamist vastavalt saadud häälte arvule. Valituks osutuvad kandidaadid vastavalt erakonna määratud järjestusele ning nimekirja poolt saavutatud mandaatide arvule.

74 poolthäälega võeti vastu valitsuse ning Riigikogu liikmete Siiri Oviiri ja Marika Tuusi ning Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja vanemahüvitise seaduse muutmise seadus (952 SE, 977 SE, 139 SE ja 926 SE), mis laiendab järgmise aasta 1. jaanuarist elluastumistoetuse maksmist iseseisvalt elama asuvatele vanemliku hoolitsuseta lastele, kes on lapsena olnud eestkostel või perekonnas hooldamisel, sarnaselt hoolekandeasutuses või erivajadustega õpilaste koolis kasvanud lastele. Tuleva aasta 1. juulist lihtsustub peretoetuste maksmise skeem. Kaob ära kvartaalselt makstav laste arvust sõltuv peretoetuse liik. Samas tõuseb lapsetoetus alates pere kolmandast lapsest 900 kroonini kuus. Lasterikastele peredele makstavad  toetused suurenevad, näiteks kolmelapselisele perele makstav toetus tõuseb kuu kohta 1200 kroonilt 1500 kroonile, neljalapselisele perele 1800 kroonilt 2400 kroonile, viielapselisele perele 2250 kroonilt 3300 kroonile ja kuuelapselisele perele 2700 kroonilt  4200 kroonile. Tuleva aasta 1. juulist tõuseb eestkostel ja perekonnas hooldamisel oleva lapse toetus 900 kroonilt 1500 kroonini kuus. Tuleva aasta 1. juulist hakatakse peretoetusi maksma ka õhtuses õppevormis, kaugõppes ning osakoormusega õppes keskharidust omandavatele 16-19 aastastele lastele.      

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside