Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 71 poolthäälega (1 erapooletu) vastu valitsuse algatatud Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni muudatuste heakskiitmise seaduse (670 SE). Riigikogu ratifitseeris Helsingi konventsiooni 19. aprillil 1995. aastal. Kuna suurem osa Helsingi konventsiooni III lisa muudatustest tulenevaid nõudeid on Eesti õigusaktide kaudu juba praegu rakendatud ja kohaldatavad, ei kaasne seaduse vastuvõtmisega senisega võrreldes olulist mõju keskkonnale. Helsingi konventsiooni III lisa muudatuste eesmärk on rakendada konventsiooni osalisriikides senisest rangemaid meetmeid, et vähendada lämmastiku- ja fosforiühendite sattumist Läänemerre, vältimaks selle eutrofeerumist (toitainetega rikastumist), et tagada mere isetaastumisvõimet. Seadusemuudatustega kaasnevad teatud lisanõuded põllumajandustootjatele, mis on seotud väetise laotamise tehnika uuendamisega osas ettevõtetes.
 
Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud turismiseaduse muutmise seaduse eelnõu (677 SE) esimese lugemise. Eelnõu eesmärgiks on õigusselguse huvides täpsustada ja kaasajastada turismiseaduses sätestatud reisiettevõtja tegevusega seonduvat regulatsiooni. Seaduse jõustumisel täpsustub pakettreisi mõiste, reisiettevõtja kohustused tagatisega seonduvalt, sealhulgas reisiettevõtja tegevusalade liigitus, millest tulenev õigusselgus aitab kaasa reisiettevõtja poolt seadusega sätestatud nõuete paremale täitmisele, hõlbustab järelevalve teostamist. Samuti võimaldab muuta reisiettevõtja tegevuse tarbijale läbipaistvamaks, et tarbijal oleks võimalik reisipaketi ostmisel teha teadlik otsus, sealhulgas hinnata reisiettevõtja õiguspärast tegutsemist, tema usaldusväärsust, reisipaketi ostuotsusega seonduvaid võimalikke riske.
 
Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Mai Treiali esitatud küsimusele arstiabi kättesaadavuse kohta. Kultuuriminister Laine Jänes vastas Kadri Simsoni esitatud küsimusele maakonnamuuseumide tuleviku, Mark Soosaare esitatud küsimusele Eesti ja UNESCO, Enn Eesmaa esitatud küsimusele Rahvusooper „Estonia“ tuleviku ja spordi rahastamise kohta.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside