Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kaks seadust: 

82 poolthäälega võeti vastu rahanduskomisjoni algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise seadus (408 SE), mis täiendab investeerimisfondide likvideerimist käsitlevat regulatsiooni, et vältida õiguslikku ebamäärasust fondide likvideerimisel ja tagada investorite piisav kaitse. Seadusmuudatus peab tagama, et vajadusel saab sekkuda Finantsinspektsioon, kes otsustab üldkoosoleku koostöövõimetuse puhul ise fondi likvideerimise ning määrab ka pädevad likvideerijad, kes fondi haldamise üle võtavad. 

45 poolthäälega (39 vastu) kiideti heaks valitsuse algatatud jahiseadus (351 SE), mis sätestab jahipiirkonna moodustamise ja kasutamise, jahiulukite seire, küttimismahu ja -struktuuri ning muud jahipidamise alused, määrab kindlaks jahipidamisõigust tõendavad dokumendid, sätestab jahiulukite tekitatud kahju hüvitamise ning riikliku järelevalve ja vastutuse. Seadus jõustub 1. juunil 2013. Tänastel läbirääkimistel võtsid sõna Karel Rüütli, Annely Akkermann, Tõnis Kõiv ja Aivar Riisalu. 

Riigikogu lükkas põhiseaduskomisjoni ettepanekul esimesel lugemisel tagasi Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (388 SE), millega sooviti rakendada elektroonilise hääle kontrolli käesoleva aasta sügisel toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Hääletus: 47 poolt, 24 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja. 

Istungi stenogramm:  

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside