Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 80 poolthäälega vastu valitsuse algatatud keeleseaduse ja kodakondsuse seaduse muutmise seaduse (635 SE), mis viib haridus- ja teadusministeeriumi olemasolevad ja moodustatavad andmekogud või infosüsteemid, mis hõlmavad eesti keele tasemeeksameid, Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksameid, kooskõlla muutunud avaliku teabe seaduse andmekogude regulatsiooni sätetega. Seadus loob kahe tervikliku infosüsteemi moodustamiseks õigusliku regulatsiooni. See parandab oluliselt haridus- ja teadusministeeriumil võimet süstematiseerida ja automatiseerida eesti keele tasemeeksami ning põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami eksaminandide andmete ja eksamite tulemuste töötlemist ning tunnistuste väljastamist.                       

Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (658 SE) teise lugemise. Eelnõu sätestab kaitseliidu valvurite õigusliku staatuse. Valvet käsitlev peatükk reguleerib valve osutamise nelja peamist õiguslikku valdkonda: valvuri ja valve mõiste, valvuri staatuse ning valvuri õigused ja kohustused. Eelnõuga määratletakse isikute ja asutuste ring, kus kaitseliit võib valvet teostada. Samuti valvega kaetud objektide määramise korra ning valve eest tasumise korra. Kaitseliit tegeleb kaitseministeeriumi, kaitseministeeriumi valitsemisala, sh kaitseväe, ja välisministeeriumi osade esinduste valvega alates 1. jaanuarist 2003. Sellest ajast peale on olnud probleemiks kaitseliidu valvurite õiguslik staatus ja puudulikult on reguleeritud ka valve õiguslikud alused.
 
Riigikogu lõpetas valitsuse algatatud rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõu (632 SE) esimese lugemise. Eenõuga luuakse rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamiseks asjakohane ning praktikas tõhusalt toimiv regulatsioon, mille eesmärgiks on tagada rahvusvaheliste sanktsioonide viivitusteta ja korrektne rakendamine Eestis.
 
Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Toomas Trapido esitatud küsimusele maavarade kaevandamislubade menetlemise peatamise kohta. Regionaalminister Siim Valmar Kiisler vastas Toomas Vareki esitatud küsimusele kohalike omavalitsuste olukorra, Mark Soosaare esitatud küsimusele rahvastikuregistri ja Valdur Lahtvee esitatud küsimusele taastuvenergia teemaplaneeringu kohta.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
                       
Tagasiside