Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kolm seadust 

76 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku, riigilõivuseaduse, välismaalaste seaduse ja kodakondsuse muutmise seadus (395 SE), mille üheks peamiseks eesmärgiks on isiku digitaalseks tõendamiseks ettenähtud dokumendi regulatsiooni kehtestamine. Seadus näeb ette võimaluse digitaalse isikutunnistuse väljastamiseks, kui isikule on eelnevalt välja antud isikutunnistus või ta taotleb isikutunnistust samaaegselt digitaalse isikutunnistusega. Seadus kaotab ka viisakutse nõude ja lihtsustab viisamenetlust.
 
78 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus Autoregistrikeskuse ja Maanteeameti ühendamisest tulenevalt (439 SE), mis liidab kokku kaks nimetatud asutust. Ühendasutus hakkab kandma nime maanteeamet. Asutuste ühendamisega soovitakse parandada kolme tihedalt seotud valdkonna – teedevõrgustiku, sõidukite ja ühistranspordi – omavahelist kommunikatsiooni ning koostöövõimekust, vähendada halduskulusid, suurendada liiklusohutust, parandada liiklusega seotud registrite koostööd.
                                                              
82 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seadus (455 SE), mis muudab tingimusi laenude tagamiseks kvalifitseeruvate ettevõtete ringi osas. Kaotati senikehtinud suuruse piirang, mille kohaselt suurettevõtted ei kvalifitseerunud laenude tagamisel. Suurenesid piirsummad, millises mahus on lubatud tagatislepingute sõlmimine. Tagatislepingute kogusumma ettevõtluslaenude tagamisel suurenes seniselt 800 miljonilt kroonilt 1,5 miljardini ja elamumajanduslaenude tagamise puhul 950 miljonilt samuti 1,5 miljardini.
 
Eesti Keskerakonna fraktsioon võttis algatajana menetlusest tagasi 2009. aasta riigieelarve seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (449 SE).
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside