Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis vastu kolm seadust: 

64 poolthäälega (16 vastu) võeti vastu Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riigi kõrgemate ametiisikute ametipalkade seadus (369 SE), mis korrastab kõrgemate riigiteenijate palgasüsteemi, seob nende töötasu lahti keskmisest palgast ja muudab kõrgemate riigiteenijate palgasüsteem lihtsaks ja läbipaistvaks. Seadusega kehtestatakse kõrgeimaks palgamääraks 5200 eurot, mis on aluseks loetelus esitatud riigiteenijate ametipalkade määramisel. Põhiseaduskomisjon lähtus palgamäära nimetamisel sellest, et kõrgemate riigiteenijate palgad jääksid praegusele tasemele. Seaduse kohaselt on Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe, peaministri ja Riigikohtu esimehe ametipalga koefitsient 1,0, Riigikogu liikmel 0,65. Seadus jõustub Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäeval 2011. aastal.
                       
90 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku, kohtute seaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus (583 SE), mis võimaldab e-toimiku süsteemi rakendamise ning lahendab senised maksekäsu kiirmenetluse ja infosüsteemidega tekkinud küsimused. Seadus käsitleb peamiselt nelja teemat: e-toimiku süsteemi rakendamist tsiviil- ja halduskohtumenetluses, maksekäsu kiirmenetluse formaliseerimist ja lihtsustamist, maksekäsu kiirmenetluse avaldusi lahendava struktuuriüksuse loomist ja kohtute infosüsteemi juurde pääsuõiguste andmist.
                       
81 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Korea Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seadus (638 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamist, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks.                 
 
Riigikogu lõpetas nelja eelnõu teise lugemise:
 
Valitsuse algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE);
                       
Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (637 SE);
                       
Valitsuse algatatud makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse eelnõu (610 SE);
                       
Valitsuse algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (636 SE). Eesti Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 41 poolt, 44 vastu.
                         
Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:
 
Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Serbia Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (641 SE);
                       
Valitsuse algatatud kaitseväe korralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (634 SE).
                       
Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Eiki Nestori esitatud küsimusele pensioniea ja Inara Luigase esitatud küsimusele tööhõive kohta. Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts vastas Evelyn Sepa esitatud küsimusele turismiarenduse ja Mark Soosaare esitatud küsimusele Eesti Energia tuleviku kohta.
 
Istungi stenogramm on internetis siin
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside