Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 80 poolthäälega vastu valitsuse algatatud riigieelarve seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (790 SE), mis
viib  seadusesse sisse 2010. aastal jõustunud audiitortegevuse seadusest tulenevad terminoloogilised ja sisulised muudatused. Samuti täpsustab ja muudab audiitortegevuse seaduse redaktsiooni tulenevalt seaduse rakendamisel ilmnenud vajadustest. Muudatused puudutavad muuhulgas riigi majandusaasta aruannete koostamist ja audiitorkontrolli, siseaudiitori kutsetegevusega seonduvat, riigikontrolli kui riigi konsolideerimisgrupi audiitorit, audiitorkontrolli kohustusi ja auditikomiteed.
                       
Riigikogu lõpetas kultuurikomisjoni algatatud kutseseaduse muutmise seaduse eelnõu (842 SE) esimese lugemise. Eelnõu pikendab üleminekuaega 5-astmeliselt kvalifikatsioonitasemete süsteemilt 8-astmelisele kvalifikatsiooniraamistikule kuni 1. jaanuarini 2014. Eelnõuga soovitakse vältida kutsesüsteemi halvamist, kui 1. jaanuarist 2011 kaotaksid tegutsemisõiguse 90% kutseandjatest või kui aastal 2011 kaotab kehtivuse mitusada kutsestandardit. Eelnõuga kõrvaldatakse ka ebaselgus riiklikult tunnustatud õppekava määratlemisel. Kutseandja õigused võimaldatakse anda nendele õppeasutusele, milles on riiklikult tunnustatud õppekavad.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
                       
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside