Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 70 poolthäälega vastu Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud isikuandmete kaitse seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse (1078 SE). Seadusmuudatuste kohaselt suureneb Andmekaitse Inspektsiooni sõltumatus ning inspektsioon saab õiguse kontrollida isikuandmete kaitstust ka riigisaladust sisaldava teabe töötlemisel juhul, kui selline kohustus tuleneb välislepingust, Euroopa Liidu õigusaktist või seadusest. Andmekaitse Inspektsiooni sõltumatuse tagamiseks on seaduses täpsustatud inspektsiooni juhi ametist vabastamise põhimõtteid. Isikuandmete kaitse seaduse muudatustest tulenevalt muudeti ka Vabariigi Valitsuse seadust. Seaduse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 3 Riigikogu liiget.

69 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus (1054 SE). Seaduse eesmärk on tagada Eesti Vabariigi julgeolek ja välissuhtlemine, kaitstes riigisaladust ja salastatud välisteavet avalikuks tuleku ja juurdepääsuõiguseta isikule teatavaks saamise eest. Seadus sätestab riigisaladuseks oleva teabe, riigisaladuse ja salastatud välisteabe salastatuse kustumise ning salastamisaluse ja -tähtaja muutmise, samuti riigisaladuse, salastatud välisteabe ja salastatud teabekandjate kaitse korra alused ning vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest. Seadus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.

65 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud üleliigse laovaru tasu seaduse muutmise seadus (1030 SE). Seadusmuudatuste kohaselt on võimalik määrata nende ettevõtjate ülekandevaru ja üleliigset laovaru, kes on vaidlustanud halduskohtus põllumajandusministri või maksu- ja tolliameti asjakohase otsuse. Pärast seaduse jõustumist asub põllumajandusministeerium või maksu- ja tolliamet seaduse nõuetele vastavate käitlejate deklaratsioone uuesti läbi vaatama ja nende ülekandevaru ja üleliigset laovaru uuesti määrama.  Seadus jõustub Riigi teatajas avaldamisele järgneval päeval. Seaduse § 1 punkti 4 kohaldatakse tagasiulatuvalt 2004. aasta 1. maist. Seaduse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Riigikogu muutis 64 poolthäälega sotsiaalkomisjoni esitatud Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmete nimetamise otsust (1096 OE). Muudatuse kohaselt nimetati Koit Prantsu asemele Eesti Geenivaramu nõukogu uueks liikmeks Riigikogu liige Leino Mägi. Otsuse vastu ei hääletanud keegi, erapooletuks jäi 1 Riigikogu liige.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside