Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Istungi alguses esines Riigikogu ees kõnega Soome Vabariigi president Tarja Halonen. Koos temaga viibisid Riigikogus Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja peaminister Andrus Ansip.
 
Riigikogu võttis vastu kaks seadust:
 
87 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud päästeseadus (514 SE), mis
reguleerib päästeasutuste ülesandeid ja korraldust ning päästetegevuses vabatahtlikkuse alusel osalevate abipäästjate, kohaliku omavalitsuse, mittetulundusühingu, sihtasutuse või ettevõtja õigusi ja kohustusi. Eraldi peatükis on käsitletud meetmeid, millega muudetakse täpsemaks isikute põhiõiguste ja vabaduste piiramine päästeasutuse ülesannete täitmisel ja isikute ohutuse tagamisel.
 
86 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud tuleohutuse seadus (513 SE), mis reguleerib füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite kohustusi, õigusi ja vastutust tuleohutuse tagamisel. Samuti reguleerib riikliku järelevalve teostamise.
 
Riigikogu lõpetas kolme eelnõu esimese lugemise:
 
Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (727 SE) eesmärk on parandada isikute kaitset otseturustuseks mõeldud sõnumite (nn spämmi) eest. Täpsustatakse millistel tingimustel on lubatud selliseid sõnumeid saata.    
 
Valitsuse algatatud omandireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (715 SE) eesmärk on lahendada välisriikide kodanikele kuulunud vara tagastamisega seotud õigusprobleemid, võimaldades kohalikel omavalitsustel lõpetada asjassepuutuvad vara tagastamise ja kompenseerimise menetlused.  
 
Valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (726 SE) eesmärk on täiendada Kyoto protokolli artiklis 17 riigile lubatud heitkoguse ühikute müümise ja rohelise investeerimisskeemi rakendamise õiguslikku regulatsiooni.   
 
Infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip Mai Treiali esitatud küsimusele Eesti Energia bõrsile viimise kohta. Rahandusminister Jürgen Ligi vastas Kadri Simsoni esitatud küsimusele riigi eelarvestrateegia kohta. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi vastas Mart Jüssi esitatud küsimusele põlevkivi kaevandamise piirmäärade, Mark Soosaare esitatud küsimusele rannakalurite tuleviku ning Aleksei Lotmani esitatud küsimusele bioloogilise mitmekesisuse ja kliimamuutuse kohta.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside