Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus täna vastu võetud otsus võimaldab panustada kuni viie kaitseväelasega merejulgeoleku operatsioonil Sentinel.

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil Sentinel“ (211 OE) kohaselt kehtib antud mandaat 2021. aasta 31. detsembrini.

Ameerika Ühendriigid algatasid 2019. aasta suvel algatuse luua rahvusvaheline merejulgeoleku koalitsioon IMSC (International Maritime Security Construct), mille eesmärk on tagada meresõiduvabadus ja laevade turvalisus Hormuzi väinas ning edendada reeglitel põhinevat rahvusvahelist korda. Selle saavutamiseks on IMSC käivitanud operatsiooni Sentinel Hormuzi väina piirkonnas.

Eesti prioriteet on rahvusvahelisel õigusel ja reeglitel põhinevad rahvusvahelised suhted, kaasa arvatud meresõiduvabaduse tagamine. Operatsioonil osalemisega annab Eesti oma panuse Lähis-Ida piirkonna stabiilsuse ja julgeoleku suurendamisse. Eesti panustab ühe staabiohvitseriga operatsiooni peakorteris Bahreinis. Operatsioonil Sentinel osalemisega jätkab Eesti kahepoolset koostööd rahvusvaheliste operatsioonide vallas strateegiliste partnerite Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigiga.

Operatsioonil osalemise kulud kaetakse Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest.

Otsuse vastuvõtmise poolt oli 84 Riigikogu liiget.

Teise lugemise läbis üks eelnõu

Vabariigi Valitsuse, Riigikogu liikmete Jüri Jaansoni, Signe Kivi, Signe Riisalo, Toomas Kivimägi, Mart Võrklaeva, Annely Akkermanni, Kaja Kallase, Liina Kersna, Vilja Toomasti, Yoko Alenderi, Andrus Seeme ja Andres Suti ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõuga (277 SE) (ühendatud eelnõud 131 SE, 132 SE ja 172 SE) muudetakse pühade ja tähtpäevade seadust, täiendades riiklike tähtpäevade loetelu lastekaitsepäevaga 1. juunil. Samuti täiendatakse Eesti lipu seaduses esitatud lipupäevade loetelu lastekaitsepäeva ja vanavanemate päevaga. Vanavanemate päeva tähistatakse juba praegu iga aasta septembrikuu teisel pühapäeval Eestis riikliku tähtpäevana, kuid mitte lipupäevana.

Läbirääkimistel võtsid sõna Tarmo Kruusimäe (I) ja Helmen Kütt (SDE).

Esimese lugemise läbis üks eelnõu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (213 SE) soovitakse füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) ja füüsiliste isikute omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulust, millest on tehtud lubatud mahaarvamised, võimaldada täiendavalt maha arvata senise kuni 2877 euro asemel kuni 5000 eurot.

Seletuskirjas märgitakse, et erametsaomanikele kehtestatud maksusoodustus peab laienema analoogselt ka Eesti talunikele.

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel tagasi ühe eelnõu

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks“ eelnõuga (224 OE) sooviti teha valitsusele ettepanek seadusandlike muudatuste väljatöötamiseks pikaajalise hoolduskoormuse probleemi lahendamiseks, mis tagaks inimkeskse hoolekandekorralduse kõigile abivajajatele.

Läbirääkimistel võtsid sõna Heljo Pikhof (SDE), Urmas Espenberg (EKRE) ja Hele Everaus (RE).

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 35 Riigikogu liiget. Otsuse vastuvõtmiseks oli vaja vähemalt 51 saadiku toetust.

Istungi stenogramm.

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside