Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 83 poolthäälega vastu valitsuse algatatud ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (379 SE), mis viib nimetatud seadused kooskõlla Euroopa Liidu inimkaubanduse direktiiviga. Seadusega luuakse nii inimkaubanduse ohvritele kui ka seksuaalkuriteo ohvriks langenud alaealistele suunatud teenuste raamistik ning kehtestatakse teenuste osutamise reeglistik. Seadus tagab ohvrile ja teatud tingimustel ka tema perekonnaliikmetele juurdepääsu ohvriabiteenustele, sotsiaalhoolekandeteenustele ja riiklikule kuriteoohvri hüvitisele. Muudatustega viiakse inimkaubanduse direktiiviga kooskõlla ka välismaalasi puudutav regulatsioon, luuakse vajalikud eeldused välismaalasest inimkaubandusohvri Eestis viibimise abistamiseks.           

Riigikogu lükkas esimesel lugemisel rahanduskomisjoni ettepanekul tagasi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (359 SE), millega sooviti suurendada füüsilise isiku tulumaksuvaba miinimumi järgneva kolme aasta jooksul 192 euro võrra aastas. Hääletus: 43 poolt, 20 vastu. Eelnõu langes menetlusest välja.   

Eesti Keskerakonna fraktsioon võttis algatajana menetlusest tagasi tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (367 SE).           

Istungi stenogramm:  

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside