Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis täna vastu loomakaitseseaduse muutmise seaduse, millega täpsustatakse, milliseid loomi tohib kasutada loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjonil või muul loomade kokkutoomisega seotud avalikul üritusel.

Seaduse järgi on loomade avalikul näitamisel lubatud kasutada tehistingimustes sündinud looma, kelle liigiomased käitumisharjumused või eluviis seda ilma looma tervist kahjustamata võimaldavad. Nende looma- ja alamliikide loetelu, keda on lubatud loomanäitusel, -võistlusel, -laadal, -oksjonil või loomade kokkutoomisega seotud muul avalikul üritusel kasutada, kehtestab valdkonna eest vastutav minister. See regulatsioon ei laiene tegevusloaga loomaaedadele. Peale loomade heaolu ja tervise kaitsmise on seaduse eesmärk ennetada avalikul üritusel, sh tsirkuses, loomadega seotud õnnetuste ohtu ning vältida inimestel, eriti lastel, tsirkuseetenduse käigus nähtud loomade mitte liigiomasest käitumisest tulenevaid võimalikke väärarusaamu loomade käitumise kohta vabas looduses.

Valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse (445 SE) poolt hääletas 83 saadikut ja erapooletuid saadikuid oli üks.

Riigikogu võttis vastu kolm otsust:

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsusega „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” muutmine” (501 OE) nimetatakse erikomisjoni liikmeks Kalle Muuli asemele Mart Nutt.

Otsuse poolt hääletas 70 saadikut.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsusega „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks” muutmine” (502 OE) nimetatakse probleemkomisjoni liikmeks Helir-Valdor Seederi asemele Maire Aunaste.

Otsuse poolt hääletas 78 saadikut.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsusega „Riigikogu otsuse „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks” muutmine” (503 OE) nimetatakse probleemkomisjoni asendusliikmeks Siim Valmar Kiisleri asemele Marko Pomerants.

Otsuse poolt hääletas 69 saadikut.

Riigikogu menetlusest langes välja üks eelnõu:

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (478 SE) oleks piiranud lasteaia kohatasude ülempiiri nii, et vanemate kaetav osa tasust ühe lapse kohta ei ületaks kümmet protsenti palga alammäärast.

Juhtivkomisjon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Ettepaneku poolt hääletas 69 ja vastu oli viis saadikut. Seega langes eelnõu menetlusest välja.

Läbirääkimistel võtsid sõna Krista Aru Vabaerakonna fraktsioonist ja Heljo Pikhof Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist.

Istungi stenogramm.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata https://youtube.com/riigikogu
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside