Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu 2014. aasta riigieelarve, mille maht kasvab selle aastaga võrreldes ligi viis protsenti. Riigieelarve maht ületab esmakordselt kaheksa miljardi euro piiri. Tuleva aasta riigieelarve tulud on eelnõu järgi kokku 8,02 miljardit eurot ja kulud 8,06 miljardit eurot. Hääletusel oli 2014. aasta riigieelarve seaduse (490 SE) vastuvõtmise poolt 59 ja vastu 41 Riigikogu liiget.

Läbirääkimistel võtsid sõna Jaanus Tamkivi, Kaia Iva, Sven Mikser ja Kadri Simson.

Samuti võttis Riigikogu kolmapäeval vastu käibemaksuseaduse ja raamatupidamise seaduse muutmise seaduse (493 SE), mis kehtestab käibedeklaratsiooni lisa. Sellel kajastatakse 20-protsendise ja 9-protsendise käibemaksumääraga maksustatavate kaupade ja teenuste eest juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale või riigi-, valla- või linnaasutusele väljastatud ning nendelt saadud arvete andmed. Seda juhul, kui arvete kogusumma ilma käibemaksuta on maksustamisperioodil ühe tehingupartneri kohta vähemalt 1000 eurot. Tehingupartneripõhist piirmäära arvestatakse ostu- ja müügiarvete puhul eraldi. Piiratud maksukohustuslane käibedeklaratsiooni lisa ei esita. Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 48 ja vastu oli 23 Riigikogu liiget.

Riigikogu võttis vastu ka vandetõlgi seaduse (460 SE), millega määratletakse vandetõlgi õiguslik seisund ja sisustatakse vandetõlgi kutsetegevuse mõiste. Seaduse kohaselt on vandetõlk isik, kes osutab kutsetegevusena dokumentide tõlkimise teenust ja seaduses sätestatud juhtudel täidab muid tõlkimisega seotud ülesandeid. Vandetõlgi kutsetegevuse hulka kuulub dokumentide tõlkimine sellel tõlkesuunal, mille kohta on talle antud vandetõlgi kutsetunnistus, ning seaduste ja välislepingute tõlkimine avaliku ülesandena, samuti ärakirjade ja väljatrükkide kinnitamine ja isikute nõustamine dokumentide tõlkimise raames. Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 94 Riigikogu liiget.


Riigikogu pikendas Kaitseväe välismissioone

Riigikogu võttis vastu kuus otsust, millega pikendas Eesti kaitseväelaste osalemist välismissioonidel ja andis mandaadi kasutada Eesti kaitseväelasi 2014. aastal Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias, Afganistanis ja Kosovos rahvusvahelistel rahutagamismissioonidel. Lisaks võimaldavad Riigikogus vastu võetud otsused kasutada Eesti kaitseväelasi 2014. aasta 1. jaanuarist 31. detsembrini ka Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis, NATO reageerimisjõudude koosseisus ning Põhja- Atlandi Lepingu Organisatsiooni või Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös.

1. Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ja Euroopa Liidu rahvusvahelise sõjalise peakorteri töös” (531 OE) poolt hääletas 65 Riigikogu liiget.

2. Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” (528 OE) poolt hääletas 60 Riigikogu liiget.

3. Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” (527 OE) poolt hääletas 56 Riigikogu liiget.

4. Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” (526 OE) poolt hääletas 54 Riigikogu liiget.

5. Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” (530 OE) poolt hääletas 55 Riigikogu liiget.

6. Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” (525 OE) poolt hääletas 54 Riigikogu liiget.

 

Riigikogu ratifitseeris topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingud Usbekistani, Bahreini ja Taiga.

1. Eesti Vabariigi valitsuse ja Usbekistani Vabariigi valitsuse vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse (523 SE) poolt hääletas 41 Riigikogu liiget.

2. Eesti Vabariigi valitsuse ja Bahreini Kuningriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse (537 SE) poolt hääletas 38 Riigikogu liiget.

3. Eesti Vabariigi valitsuse ja Tai Kuningriigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse (538 SE) poolt hääletas 41 Riigikogu liiget.

Teise lugemise läbis kolm eelnõu.

Võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (505 SE) eesmärk on võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv tarbija õiguste kohta. Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (520 SE) muudetakse EL-i liikmesriigi kodaniku kandideerimisõiguse korda. Loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE) eesmärgiks on leevendada probleeme, mis seonduvad vabakutseliste loovisikute ravi-ja pensionikindlustusega seoses nende tegevuse ja loometegevusest saadava sissetuleku laekumise eripäraga. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada, hääletusel oli selle poolt 28, vastu 47 ja erapooletu 1 Riigikogu liige.


Istungi stenogramm

 

Riigikogu pressiteenistus

 

Tagasiside