Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu ühe seaduse ja nimetas Eesti Panga nõukokku kolm uut liiget.

Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus (225 SE) tõhustab käibemaksupettuste-vastast võitlust piiriüleses e-kaubanduses.

Seadusega kehtestatakse makseteenuse pakkujatele kohustus säilitada piiriüleste maksete saajate kohta käivad andmed ja edastada need kord kvartalis maksuhaldurile, kui maksete koguarv ühe saaja kohta ületab 25 makset kvartalis. Maksuhaldurid edastavad andmed Euroopa Liidu kesksesse elektroonilisse makseteabesüsteemi.

Seadus on seotud Euroopa Liidu direktiiviga, mis tuleb liikmesriikidel üle võtta ja rakendada järgmisest aastast.

Läbirääkimistel võtsid sõna Martin Helme (EKRE), Liisa Pakosta (Eesti 200) ja Annely Akkermann (RE).

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 71 ja vastu 14 Riigikogu liiget.

Riigikogu nimetas Eesti Panga nõukokku uued liikmed

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsusega „Valdkonna asjatundjatest Eesti Panga Nõukogu liikmete nimetamine“ (333 OE) nimetati uuteks Eesti Panga Nõukogu liikmeteks valdkonna asjatundjad Krista Jaakson, Karin Jõeveer ja Ivi Proos seoses valdkonna asjatundjate Ivi Proosi, Enn Listra ja Rein Minka volituste lõppemisega.

Eesti Panga Nõukogu on Eesti Panga järelevalveorgan, mis koosneb esimehest, Riigikogu fraktsioonide esindajatest ja valdkonna asjatundjatest. Eesti Panga Nõukogu moodustamisel lähtutakse põhimõttest, et iga Riigikogu fraktsioon esitab ühe oma liikme ja nõukogu esimees esitab neli valdkonna asjatundjat.

Läbirääkimistel võttis sõna Henn Põlluaas (EKRE).

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 68 ja vastu 14 Riigikogu liiget, erapooletuid oli 1.

Esimese lugemise läbis kaks eelnõu

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve” eelnõu (310 OE) võimaldab panustada 2024. aastal kuni 110 kaitseväelasega USA juhitaval rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve.

Läbirääkimistel võttis sõna Mart Helme (EKRE).

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, kuid see ei leidnud toetust. Tagasilükkamist toetas 2 ja selle vastu hääletas 75 saadikut.

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (311 OE) võimaldab panustada 2024. aastal kuni kolme kaitseväelasega Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) rahuvalveoperatsioonile Lähis-Idas.

Läbirääkimistel võtsid sõna Ants Frosch (EKRE) ja Kristo Enn Vaga (RE).

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon tegi ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, kuid see ei leidnud toetust. Tagasilükkamist toetas 2 ja selle vastu hääletas 63 saadikut.

Ühe eelnõu esimene lugemine jäi pooleli

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonil Iraagis” eelnõu (312 OE), mis võimaldab panustada 2024. aastal kuni kolme kaitseväelasega Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni missioonile Iraagis, esimene lugemine jätkub homme kell 14 algaval täiskogu istungil.

Seitsme eelnõu esimene lugemine lükkus edasi järgmise istungi päevakorda

Istungi tööaja lõppemise tõttu lükkus homsele täiskogu istungile edasi ka seitsme eelnõu esimene lugemine. Need on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis” eelnõu (313 OE), valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus” eelnõu (314 OE), valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus” eelnõu (315 OE), valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis” eelnõu (316 OE), valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel” eelnõu (317 OE), valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Med/Irini” eelnõu (318 OE) ja rahanduskomisjoni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (337 SE).

Istungi järel on plaanis luua Hanah Lahe algatusel Eesti-Aafrika parlamendirühm, Pärtel-Peeter Pere algatusel Eesti-Islandi parlamendirühm ja Enn Eesmaa, Helle-Moonika Helme, Mart Helme, Siim Kallase, Liina Kersna, Signe Kivi, Heljo Pikhofi ning Kadri Tali algatusel Rahvusooper Estonia juurdeehituse edendamise toetusrühm.

Istung lõppes kell 14.01.

Istungi stenogramm

Videosalvestist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.

Riigikogu pressiteenistus
Eleen Lindmaa
631 6456, 5551 4433
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside