Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 Riigikogu võttis vastu kaks seadust: 

46 poolthäälega (1 vastu) võeti vastu valitsuse algatatud hasartmängumaksu seadus (433 SE), mis muudab senist hasartmängude regulatsiooni, täpsustab maksumäärasid ja sätestab mitmed uued hasartmänguliigid. Arvloteriide maksumäär tõuseb seniselt 10%-lt 18%-ni. Seadus maksustab osavusmängu korraldamiseks kasutatavad mänguautomaadid ja toto, mis ühendab endas nii totalisaatorit kui ka kihlvedusid. 
           
64 poolthäälega võeti vastu valitsuse algatatud rahvusvaheliste näituste konventsiooni ja selle muutmise protokolliga ühinemise seadus (454 SE). Konventsioon võimaldab Eestil osaleda täieõigusliku partnerina konventsiooni osalisriikide koostöös, informatsiooni vahetamises ja otsuste tegemises, mille tulemusel tugevnevad Eesti sidemed osalisriikidega. Samuti Eesti võime mõjutada otsustusprotsesse. Konventsiooniga ühinemine enne 30. aprilli 2009 võimaldab kulude kokkuhoidu maailmanäitusel osalemisel.
             
Riigikogu lõpetas nelja eelnõu teise lugemise:
 
Keskkonnakomisjoni algatatud riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (436 SE) loob eeldused, et metsaomanikud saaksid omandada oma kinnistuga piirnevat riigile kuuluvat metsamaad.      
 
Valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE) ühendab siseministeeriumi valitsemisalas olevad politseiameti,  piirivalveameti ning kodakondsus- ja migratsiooniameti alates 1. jaanuarist 2010 üheks ametiks. Uue ameti nimeks on eelnõu kohaselt politsei- ja piirivalveamet, mis on oma sisult politseiasutus.
           
Valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seoses Politsei- ja Piirivalveameti loomisega (344 SE) viib mitmetesse seadustesse sisse sisulised ja tehnilised muudatused seoses politseiasutuste, piirivalveasutuste ning kodakondsus- ja migratsiooniameti kavandatava ühendamisega politsei- ja piirivalveametiks.
             
Valitsuse algatatud notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (411 SE) annab notaritele õiguse sõlmida abielusid. Samuti tekib notaril õigus väljastada apostille (Eesti avalike dokumentide kinnitamist tunnistusi), Notar saab vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks õiguse tegeleda lepitamise ja vahekohtumenetlusega.
 
Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:
 
Valitsuse algatatud investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse, väärtpaberituru seaduse ja Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE) viib siseriikliku õiguse koosvõlla EL olulise osaluse direktiivist tulenevate põhimõtetega. Nii tuleb osaluse omandamisest ja suurendamisest  teavitada omandatava finantsasutuse järelevalveasutust, kui omandatud osaluse künnised on 10%, 20%, 30% ja 50 %. Eelnõu sätestab omandaja ja omandatava ettevõtja järelevalveasutuste omavahelise täieliku koostöö ja info vahetamise kohustuse.
           
Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE) loob ühe olulise muudatusena Riigikogu töökorraldusse raportisüsteemi. Muudetakse valitsusliikmete infotunnis osalemise ja sellest teavitamise korda. Erinevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kehtivast redaktsioonist nähakse muudatusega ette, et igast infotunnist võtavad osa peaminister (tema äraoleku korral teda asendav minister) ja tema poolt määratud ministrid. Eelnõu näeb Riigikogu komisjonidele ette kohustuse koostada seletuskiri ka eelnõude teiseks lugemiseks. Riigikogu fraktsioonidel tekib eelnõu kohaselt õigus algata kord aastas olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu Riigikogu täiskogus.           
 
Infotunnis vastas sotsiaalminister Hanno Pevkur Mai Treiali esitatud küsimusele sotsiaalsektori kärbete, Jaak Aabi esitatud küsimusele tervishoiu ja sotsiaalpoliitika kohta. Kultuuriminister Laine Jänes vastas Evelyn Sepa esitatud küsimusele spordi rahastamise ja Karel Rüütli esitatud küsimusele spordipoliitika kohta. Välisminister Urmas Paet vastas Enn Eesmaa esitatud küsimusele Eesti positsiooni kohta ÜRO rassismikonverentsil.
 
Istungi stenogramm on internetis siin:
 
Riigikogu pressitalitus 
 
Tagasiside