Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kiitis täna kell 16.10 alanud teisel erakorralisel istungjärgul 59 poolthäälega (34 vastu, 1 erapooletu) heaks valitsuse algatatud Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu ratifitseerimise ja rakendamise seaduse (254 SE). 

Seadusega nõustutakse Eesti Vabariigi osalusega Euroopa stabiilsusmehhanismis 13 020 aktsia ulatuses nimiväärtuses 1,302 miljardit eurot, millest 148,8 miljonit eurot makstakse sissemakstava kapitalina lepingu artikli 41 lõike 1 alusel viie aasta jooksul pärast lepingu jõustumist ja 1,1532 miljardit eurot sissenõutava kapitalina lepingukohase sissenõude saamisel. 

Seadus näeb ette, et kui maksimaalse laenumahu või finantsabi andmise vahendite muutmise otsustest tulenevad lepingu muudatused või suurendatakse ESM-i lubatud aktsiakapitali, esitab Vabariigi Valitsus lepingu muudatused Riigikogule ratifitseerimiseks. 

Seoses osalemisega ESMis muudeti riigieelarveseadust ning Riigikogu kodu- ja töökorraseadust. Seadus näeb ette oluliselt suurendada Riigikogu pädevust ka kiiret otsustamist vajavates vastastikuse mõistmise memorandumite ja nende muudatuste kavandite küsimustes, milleks on vaja täiskogu otsust. Seadus muutis seoses vajadusega langetada kiireloomulisi otsuseid Riigikogu kodukorda, mis võimaldab nimetatud otsuseid menetleda ühel lugemisel. Seadus paneb valitsusele kohustuse anda kord aastas täiskogu istungil seoses ESMiga suuline ülevaade. Seadus määrab kindlaks memorandumitega seotud konfidentsiaalsust vajavate otsustuste ringi, mille puhul valitsus võib pöörduda seisukoha saamiseks ELAKi poole. 

Seadus näeb ette, et kõik riigile rahaliste kohustuste võtmise otsused teeb täiskogu. ESMi ratifitseerimisega luuakse seadusandlik raam ja võetakse esmased kohustused ning iga uue abi taotleva riigi osas tehakse uuesti varaliste kohustuste võtmise otsus täiskogus. 

Läbirääkimistel võtsid sõna Kaia Iva, Kadri Simson, Jaanus Tamkivi ja Rannar Vassiljev. 

Istung lõppes kell 16.40 

Istungi stenogramm on internetis siin

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside