Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis täna vastu seaduse, mis kohustab riiki parandama energiatõhusust selliselt, et sõltumata majanduskasvu tasemest peab olema eesmärgiks energiatarbimise vähendamine.

Eelnõu seadusena vastuvõtmise poolt hääletas 86 Riigikogu liiget.

Valitsuse algatatud energiamajanduse korralduse seaduse ja maagaasiseaduse muutmise seadusega (202 SE) võetakse üle Euroopa Liidu vastavast direktiivist tulenevad uued kohustused, mis aitavad energiakasutuse vähendamisel saavutada Euroopa Liidu pikaajalisi eesmärke. Direktiiviga nähakse ette liikuda sellise energialiidu suunas, mille raames käsitatakse energiatõhusust omaette energiaallikana.

Seadus täpsustab riikliku energiatõhususe saavutamise fikseerimist valitsuse tasandil koos seda toetavate poliitikameetmetega ning energiatõhususkohustuse jaotuskavaga.

Reguleeritakse hoonete lõppkasutaja kütte, jahutuse ja sooja tarbevee tarbimise mõõtmist ja sellega seotud arvete esitamist. Selleks, et minna 2027. aasta 1. jaanuariks täielikult üle soojuse kauglugemisele, peab energiatarnija paigaldama ainult kaugloetavaid soojuse arvesteid. Korterelamutes korteripõhiste lõppkasutajate soojamõõturite paigaldamine on vajalik siis, kui see on kulutõhus ja tehniliselt teostatav. Lõppkasutajale tuleb soojuse arvete esitamisel alates 25. oktoobrist 2020 hakata andma ulatuslikku võrdlusinfot eesmärgiga, et tarbija saaks muuta oma käitumist.

Esimese lugemise läbis üks eelnõu:

Riigikogu liikmete Eerik-Niiles Krossi, Tarmo Kruusimäe, Üllar Saaremäe, Urmas Kruuse ja Kaja Kallase algatatud kohanimeseaduse muutmise seaduse eelnõu (208 SE) täpsustab kohanimede määramist.

Eelnõu järgi ei ole lubatud kasutada kohanimedeks Eesti ajaloo ja kultuuriloo sobimatuid nimesid. Ühtlasi täpsustatakse Kohanimenõukogu ja vastava ministri rolli kohanimede vastavuse määramisel ning määratakse tähtajad, millega Eesti kohanimed viiakse vastavusse seadusega.

Seletuskirjas märgitakse, et Eestis kehtiv kohanimeseadus ei luba kasutada kohanimedeks Eesti ajaloo ja kultuurilooga sobimatuid nimesid. Praegu puudub aga arusaadav mehhanism taolise sobimatuse tuvastamiseks ja kohanimede kooskõlla viimiseks kohanimeseadusega.

Läbirääkimistel võttis sõna Katri Raik (SDE).

Istungi stenogramm.

Videosalvestist istungist saab hiljem vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
6316356; 515 3903
[email protected]   
Päringud: [email protected]

Tagasiside