Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis tänasel kaugosalusega istungil vastu 29 Riigikogu liikme esitatud pöördumise Soome Vabariigi Eduskunta poole.

Pöördumise tekst:

„Riigikogu rõhutab kahe lähedase naabri ja sugulasrahva koostöö tähtsust meid tabanud epidemioloogilise kriisi lahendamisel. Meie suhete traditsioon on pikk ja koos oleme üle saanud rasketest katsumustest, millega meie maad on silmitsi seisnud.

Eesti ja Soome on demonstreerinud kogu koroonakriisi vältel tihedat koostööd, mis on rajatud usaldusele ja teineteisemõistmisele. Meie valitsused, riigiametnikud ja eksperdid on pidevas töises kontaktis, et leida lahendusi koroonakriisi põhjustatud probleemidele. Riigikogu tänab Soomet koostöö eest ja hindab kõrgelt Soome Vabariigi ametivõimude abi Eesti inimeste kolmandatest riikidest koju toomisel viiruse esimese laine ajal.

Eesti ja Soome majandused on paljudes valdkondades tihedalt seotud ja see sünergia on olnud kasuks mõlemale riigile. Alates 27. jaanuarist 2021 on Soome Vabariik otsustanud sulgeda töörände, välja arvatud mõnede kitsaste elualade esindajatele. See mõjutab otseselt ja oluliselt ka tavapärast töörännet Eesti ja Soome vahel. Keerulisse seisu on sattunud paljud Soomes töölepingu alusel töötavad Eesti elanikud. Need tuhanded inimesed jagavad tööd ja kodu kahe riigi vahel ning selline piirang toob kaasa suuri raskusi nende inimeste ja perede elus. Riigikogu on saanud 1002 allkirjaga mureliku pöördumise inimestelt, keda see teema isiklikult puudutab.

Loodame Eduskunna toetusele, et leida riikidevahelises koostöös sellised usaldusmeetmed, mis vähendaksid viiruse levikut piiriülesel liikumisel, kuid võimaldaksid taastada piiriüleste töötajate liikumise meie riikide vahel. Kui hargmaiste töötajate piiriülene liikumine pole lähiajal täies mahus võimlik, siis tuleks leida koostöös Eestiga ajutine režiim, mis võimaldaks visiite perekondade juurde ja tagasisõitu töökohta.“

Läbirääkimistel võtsid sõna Maria Jufereva-Skuratovski (K), Helmen Kütt (SDE), Jüri Luik (I) ja Henn Põlluaas (EKRE).

Pöördumise (322 PE) vastuvõtmise poolt hääletas 83 Riigikogu liiget.

Istungi stenogramm

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside