Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis tänasel erakorralisel istungjärgul vastu 88 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse „Demokraatia ja kodanikuühiskonna toetuseks Valgevenes“.

Avalduse tekst:

„Riigikogu avaldab toetust Valgevene rahvale tema võitluses vaba, demokraatliku ja väärika tuleviku eest.

Riigikogu seisab demokraatia, inimõiguste ja vabade valimiste eest Valgevenes, avaldab tunnustust Valgevene rahva julgusele astuda välja oma võõrandamatute inim- ja kodanikuõiguste eest ning väljendab Eesti rahva solidaarsust Valgevene inimestega.

Riigikogu ei tunnusta 2020. aasta 9. augustil toimunud presidendivalimisi Valgevenes, sest need ei olnud vabad, ausad ega demokraatlikud.

Riigikogu mõistab hukka igasuguse jõu kasutamise rahumeelsete meeleavaldajate suhtes ja kutsub Valgevene võime üles viivitamatult vabastama kõiki poliitilistel põhjustel kinnipeetuid.

Riigikogu kutsub üles korraldama esimesel võimalusel vabad, õiglased ja demokraatlikud presidendivalimised Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonide järelevalve all.

Riigikogu kutsub ÜRO liikmesriike ja nende parlamente üles toetama Valgevene suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning mõistma hukka kõik katsed sekkuda Valgevene rahva õigusesse vabadele ja demokraatlikele valimistele.

Riigikogu viitab oma 2006. aasta 21. veebruari avaldusele, mis väljendab muret Valgevene olukorra pärast ja rõhutab, et pikaajaline inimõiguste ja vabaduste rikkumine on viinud Valgevene ühiskonna ummikseisu, millest väljumiseks on vaja rahva selge tahte kuulda võtmist.

Riigikogu tervitab Euroopa Liidu liidrite ühist seisukohavõttu, rõhutades, et lisaks sanktsioonidele tuleb Euroopa Liidul ja liikmesriikidel töötada välja poliitika Valgevene kodanikuühiskonna pikaajaliseks toetamiseks.

Riigikogu kutsub Vabariigi Valitsust üles jätkama aktiivset rahvusvahelist koostööd kõigil tasanditel ning Valgevene demokraatia, kodanikuühiskonna ja vaba ajakirjanduse toetamist.“

Läbirääkimistel võtsid sõna Anneli Ott (K), Anti Poolamets (EKRE), Raimond Kaljulaid, Keit Pentus-Rosimannus (RE), Mihhail Lotman (I), Aadu Must (K) ning välisminister Urmas Reinsalu.

Avalduse (223 AE) poolt hääletas 92 Riigikogu liiget.

Istungi stenogramm.

Istungi fotod (autor: Erik Peinar, Riigikogu).

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata Riigikogu YouTube’i kanalil.
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega.)

Riigikogu pressiteenistus
Liisa Johanna Lukk
tel 631 6456, 53 310 789
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside