Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti Keskerakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seadusega vähendatakse poole võrra õlle, muu alkoholi ning kuni 6-protsendise etanoolisisaldusega veini ja kääritatud joogi 2018. aastaks planeeritud aktsiisitõusu.

Aktsiisimäärade muutmise tulemusel kasvab toodete keskmine hind 6 protsendi asemel 3 protsenti.

Läbirääkimistel sõna võtnud Jürgen Ligi (RE), Martin Helme (EKRE) ja Andres Herkel (VA) ütlesid, et nende fraktsioonid seadust ei toeta, kuna aktsiisi tuleks langetada, mitte tõsta. Priit Sibul (IRL), Kalvi Kõva (SDE) ja Mihhail Stalnuhhin (KE) ütlesid, et nende fraktsioonid toetavad seadust ja juhtisid tähelepanu, et aktsiisitõusu vähendatakse poole võrra.

Seaduse (559 SE) vastuvõtmise poolt hääletas 50 ja vastu oli 32 Riigikogu liiget.

Riigikogu kiitis heaks veel ühe seaduse:

Eesti Keskerakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seadusega (560 SE) antakse Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) õigus osta looduskaitsealuseid maid. RMK saab võimaluse kasutada kaitstavat loodusobjekti sisaldavate kinnisasjade ostmiseks peale riigieelarvest eraldatud vahendite ka oma tegevuseks mittevajalike kinnisasjade müügist saadud tulu ja puhaskasumit. Seni kehtinud seadus ei näinud ette võimalust kasutada tulu muul otstarbel, kui riigimetsa majandamiseks või tulu saamiseks.

Looduskaitseseaduse § 20 alusel looduskaitsepiirangutega maa riigile omandamise eesmärk on kompenseerida maaomanikule seatud olulised piirangud. Maa omandamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

Teise lugemise käigus esitatud muudatusettepanekuga lisas keskkonnakomisjon valitsuse moodustatud metsanduse arengukava koostamise töögrupi koosseisu peale ökoloogiliste, sotsiaalsete ja majanduslike huvide esindajate ka kultuuriliste huvide esindajad.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 71 ja vastu oli 16 Riigikogu liiget, üks saadik jäi erapooletuks.

Riigikogu võttis vastu ühe otsuse:

Rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsus „Tagatisfondi nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine“ (565 OE) näeb ette kutsuda tagasi nõukogu liige Aivar Sõerd ja nimetada nõukogu liikmeks Dmitri Dmitrijev.

Tagatisfondi seadus sätestab fondi eesmärgina krediidiasutuse klientide, investeerimisasutuse klientide ja kohustusliku pensionifondi osakuomanike poolt paigutatud vahendite kaitse tagamise ning seeläbi finantssektori usaldusväärsuse ja stabiilsuse suurendamise. Fondi kõrgeim juhtorgan on nõukogu, mille üheksast liikmest kaks nimetab Riigikogu rahanduskomisjoni ettepanekul. Alates 2015. aasta 1. juunist on Riigikogust nõukogu liikmeteks nimetatud Aivar Sõerd ja Martin Helme. Helme jätkab nõukogu liikmena.

Läbirääkimistel võtsid sõna Jürgen Ligi (RE), kes juhtis tähelepanu nõukogu liikme kompetentsuse olulisusele, ning Eiki Nestor (SDE), kes tõi välja enamuse ja vähemuse esindatuse tähtsuse.

Otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 54 ja vastu oli 22 Riigikogu liiget.

Istungi stenogramm.

Riigikogu istungite videosalvestisi saab vaadata: https://www.youtube.com/riigikogu
(NB! Salvestis jõuab veebi viivitusega).

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside