Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 58 poolthäälega muutmata kujul uuesti vastu Vabariigi Presidendi poolt 24. novembril väljakuulutamata jäetud Riigikogu liikme palga ajutise korralduse seaduse. Riigikogu võttis nimetatud seaduse esmakordselt 53 poolthäälega vastu 19. novembril. Vabariigi President jättis seaduse välja kuulutamata; tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest arutas Riigikogu seda uuesti. Seadus reguleerib Riigikogu liikmele palga maksmist kuni 2010. aasta 28. veebruarini. Vastavalt seadusele jääb palga arvestamisel ülempiiriks 2007. aasta IV kvartali Eesti keskmine palk. Seadus ei muuda Riigikogu liikmete palgasüsteemi: Riigikogu liikme palk jääb edaspidigi seotuks Eesti keskmise palgaga. Seaduses sätestatakse ülempiir, millest kõrgemaks ametipalk fikseeritud perioodil tõusta ei saa. Keskmise palga langedes väheneb vastavalt ka ametipalga suurus. Seaduse vastu hääletas 1 Riigikogu liige, erapooletuks ei jäänud keegi.

Riigikogu võttis 54 poolthäälega vastu rahanduskomisjoni esitatud otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2008. aasta tegevuse kontrollimiseks“ (391 OE). Otsuse kohaselt hakkab Riigikontrolli 2008. aasta tegevust kontrollima ASi Deloitte Audit Eesti audiitor Veiko Hintsov. Otsuse vastu ei hääletanud ega erapooletuks jäänud keegi.
 
Riigikaitsekomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse esitatud otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas“ eelnõu (386 OE) esimene lugemine. Vastavalt eelnõule pikeneks 2009. aasta 1. jaanuarist Eesti kaitseväe kasutamise tähtaeg Euroopa Liidu relvajõudude poolt juhitaval rahutagamismissioonil Bosnias ja Hertsegoviinas 2009. aasta 31. detsembrini. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Riigikaitsekomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati valitsuse esitatud otsuse „Eesti kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Kosovos“ eelnõu (387 OE) esimene lugemine. Vastavalt eelnõule pikeneks 2009. aasta 1. jaanuarist Eesti kaitseväe kasutamise tähtaeg NATO poolt juhitud rahutagamismissioonil Kosovos 2009. aasta 31. detsembrini. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 75¹ kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (363 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatus tuleneb Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärusest, mille kohaselt hakatakse Euroopa Parlamendi liikmele alates järgmisest Euroopa Parlamendi koosseisust maksma palka Euroopa Liidu eelarvest. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Kultuurikomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati Erakond Eestimaa Roheliste fraktsiooni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (357 SE) esimene lugemine. Seadusmuudatuse eesmärk on asendada mõiste „usuõpetus“ mõistega „religiooni- ehk usundiõpetus“. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
Põhiseaduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul lõpetati komisjoni enda algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (392 SE) esimene lugemine. Eelnõuga soovitakse tunnistada kehtetuks nimetatud seaduse § 9 lõige 2, mille kohaselt Tallinnas jaotatakse vähemalt poolt mandaatidest linnaosade vahel võrdselt, ülejäänud mandaadid aga vastavalt valijate arvule linnaosas. Eelnõu suunati teisele lugemisele.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside