Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis täiendaval istungil 63 poolthäälega vastu 40 Riigikogu liikme esitatud Riigikogu avalduse „Georgia suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse toetuseks“ (252 AE). 

 

Avalduses väljendavad Riigikogu liikmed sügavat muret seoses Vene Föderatsiooni välisministeeriumi 16. aprilli 2008 tehtud avaldusega Vene Föderatsiooni presidendi poolt alla kirjutatud määruse kohta, mille kohaselt Vene Föderatsioon asub tihendama suhteid Georgia Abhaasia ja Lõuna-Osseetia piirkondade de facto võimudega ilma Georgia valitsuse nõusolekuta. Riigikogu juhib tähelepanu asjaolule, et Vene Föderatsiooni taoline käitumine ohustab Georgia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Riigikogu mõistab sellise ühepoolse tegevuse hukka ning kutsub Vene Föderatsiooni üles peatama määruse täitmine. 

Algatajate nimel tegi ettekande Mart Laar. Väliskomisjoni esimees Sven Mikser andis ülevaate arutlustest väliskomisjonis. Läbirääkimistel võtsid sõna Kristiina Ojuland, Aleksei Lotman, Marko Mihkelson, Sven Mikser ja Jaanus Marrandi, kes kõik toetasid avalduse vastuvõtmist. 

Istungi stenogrammi leiate siit 

Avalduse täielik tekst: 

RIIGIKOGU AVALDUS

GEORGIA SUVERÄÄNSUSE JA TERRITORIAALSE TERVIKLIKKUSE TOETUSEKS

Riigikogu väljendab sügavat muret seoses Vene Föderatsiooni välisministeeriumi 2008. aasta 16. aprilli avaldusega Vene presidendi poolt alla kirjutatud määruse kohta, mille kohaselt Vene Föderatsioon asub tihendama suhteid Georgia Abhaasia ja Lõuna-Osseetia piirkondade de facto võimudega ilma Georgia valitsuse nõusolekuta.

Riigikogu juhib tähelepanu asjaolule, et Vene Föderatsiooni niisugune käitumine ohustab Georgia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Riigikogu mõistab sellise ühepoolse tegevuse hukka ning kutsub Vene Föderatsiooni üles peatama määruse täitmine. Riigikogu rõhutab ühtlasi, et ÜRO peasekretäri Georgia Sõprade Grupi liikmena on Vene Föderatsioon võtnud endale kaasvastutuse Georgia ja Abhaasia rahuprotsessi edendamise eest.

Riigikogu rõhutab, et Vene Föderatsiooni suutmatus täita endale võetud kohustusi ja püüded ohustada Georgia territoriaalset terviklikkust võivad muuta küsitavaks Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelise partnerlus- ja koostööleppe sõlmimise võimalikkuse.

Riigikogu tervitab Georgia rahumeelseid samme konfliktide lahendamiseks ja väljendab toetust 2008. aasta 28. märtsil avalikustatud rahuplaanile.

Riigikogu tervitab Euroopa Liidu avaldust 2008. aasta 18. aprillist, milles kinnitatakse toetust Georgia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele ning kutsutakse üles hoiduma olukorra edasisest teravdamisest. Riigikogu väljendab toetust Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikmete avaldusele 2008. aasta 17. aprillist, milles kutsutakse Vene Föderatsiooni täitma endale võetud kohustusi erimeelsuste rahumeelsel lahendamisel.

Riigikogu meenutab NATO Bukaresti tippkohumise deklaratsiooni 2008. aasta 3. aprillist, milles liikmesriikide liidrid kinnitasid valmisolekut esitada Georgiale tulevikus kutse NATOga liituda ja toetasid Georgia soovi liikmesuse tegevuskava saada. Rõhutades Bukaresti tippkohtumise deklaratsioonis kajastatud põhimõtet, et laienemist puudutavates otsustes ei ole kolmandatel riikidel sõnaõigust, kutsub Riigikogu NATO liikmesriike üles andma 2008. aasta detsembris Georgiale liikmesuse tegevuskava. 

Riigikogu esimees    Ene Ergma 

Tallinn,   23. aprill 2008

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

.

 

Tagasiside