Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 69 poolthäälega (1 vastu) vastu Vabariigi Presidendi esitatud Riigikogu otsuse „Tarmo Kõutsi kaitseväe juhataja ametist vabastamine” (1015 OE). Kaitseväe juhataja Tarmo Kõuts teatas 24. augustil 2006 Vabariigi Presidendile oma tagasiastumisest. President kuulas ära 26. oktoobril 2006 Riigikaitse Nõukogu arvamuse, kes soovitas presidendil esitada Riigikogule ettepanek kaitseväe juhataja ametist vabastamiseks. President leidis riigikaitse kõrgeima juhina, et kaitseväe juhtimise stabiilsuse huvides tuleks kaitseväe juhataja vahetus viia läbi võimalikult kiiresti. Seadus näeb ette kaitseväe juhataja ametisse nimetamise ja ametist vabastamise Riigikogu otsusega Vabariigi Presidendi ettepanekul. Ametist tagasiastumisest teatab kaitseväe juhataja Vabariigi Presidendile ette vähemalt neli kuud.

 

Riigikogu lõpetas Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud sõjahaudade kaitse seaduse eelnõu (1001 SE) esimese lugemise. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 28. november kell 18. Eelnõu eesmärk on reguleerida sõjategevuse tagajärjel surnud isikute säilmete kaitse vastavalt Eesti rahvusvahelistele kohustustele. Eelnõu seletuskirja kohaselt võib kohustus sõjahaudade kohaseks tähistamiseks ja austamiseks tingida ka seal paiknevate säilmete ümbermatmise vajaduse olukorras, kus sõjahauad asuvad kohas, mis ei võimalda piisavalt tulemuslikult sõjahaudade ja säilmete väärikat kohtlemist ning mida ei saa käsitleda väärika viimse rahupaigana.

Riigikogu lõpetas Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (937 SE) teise lugemise. Isamaaliidu fraktsioon ja Res Publica fraktsioon tegid ettepaneku teine lugemine katkestada. Ettepanek ei leidnud toetust. Hääletus: 27 poolt, 47 vastu.

Riigikogu istungi ülevaatliku stenogrammi leiate internetist: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside